ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΑΠ, ΑΠΚΥ

                              

       Ο εκπαιδευτικός όμιλος PIONEERING EDUCATION  βρίσκεται δίπλα στους φοιτητές του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου και του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου, αναλαμβάνοντας να τους καθοδηγήσει σωστά και μεθοδευμένα στις σπουδές τους. Μέσω του άρτια εξειδικευμένου δικτύου των συνεργατών του, έχει τη δυνατότητα να αποτελέσει το στήριγμα τους στις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν στα γνωστικά αντικείμενα των Σχολών τους, καθώς και κατά την εκπόνηση των εργασιών τους.

        Ο εκπαιδευτικός οργανισμός, σας παρέχει τη δυνατότητα να σας καθοδηγήσει σωστά κατά τη δειάρκεια της εκπόνησης της πανεπιστημιακής σας εργασίας, αναλαμβάνοντας με υπευθυνότητα:

      - Την εύρεση έγκυρης και αξιόπιστης βιβλιογραφίας, από ελληνικές και από ξενόγλωσσες πηγές.

      - Τη δημιουργία κατάλληλου διαγράμματος ροής πάνω στο οποίο θα στηριχθεί η ανάπτυξη του θέματος. 

      - Την εφαρμογή στατιστικών μεθόδων ανάλυσης, εφόσον απαιτείται για την ολοκλήρωση της εργασίας σας.

     - Τον τελικό έλεγχο της εργασίας, μέσω ειδικού προγράμματος (plagiarism), ώστε να αποδεικνύεται η μοναδικότητα της.

    Συγκεκριμένα, αναλαμβάνεται η υποστήριξη σε πανεπιστημιακές εργασίες:

 

    ΕΑΠ - ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

 • ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ-ΔΕΟ (10, 11, 13, 23, 24, 25, 31, 33, 34, 40, 41, 42, 43, 44, 45)

 • ΕΛΛΛΗΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ-ΕΛΠ (10, 11, 12, 20, 21, 22, 30, 31, 40, 41, 42, 43, 44, 45)

 • ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ-ΕΠΟ (10, 11, 12, 20, 21, 22, 30, 31, 32, 33, 41, 42, 43)

 • ΙΣΠΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ-ΙΣΠ (10, 11, 12, 20, 21, 22, 30, 31, 32, 40, 41, 42)

 • ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ-ΠΛΗ (10, 11, 12, 20, 21, 22, 23, 24, 30, 31, 32, 35, 36, 37, 40, 42, 43, 44)

 • ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ-ΦΥΕ (10, 12, 14, 20, 22, 24, 30, 31, 34, 40, 41, 42, 43)

    ΕΑΠ - ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

 • ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ MEd-ΕΚΕ (50, 51, 52)

 • ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ-ΕΚΠ (50, 51, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66)

 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΑΓΓΛΙΚΗΣ-ΑΓΓ (52, 53, 65, 66, 67, 68, 69, 70)

 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΓΑΛΛΙΚΗΣ-ΓΑΛ (50, 51, 60, 61, 62, 63, 64)

 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ-ΓΕΡ (50, 51, 60, 61, 62, 63)

 • ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΘΕΟΛΟΓΙΑ-ΟΡΘ (50, 51, 60, 61)

 • ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ/ΠΟΛΥΜΕΣΑ-ΓΤΠ (50, 51, 60 ,61)

 • ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ/ΠΟΛΥΜΕΣΑ-ΣΦΠ (50, 51, 60, 61)

 • ΑΚΟΥΣΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΗΧΟΣ-ΑΣΠ (50, 51, 60, 61)

 • ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ-ΔΜΥ (50, 51, 60, 61)

 • ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ-ΔΠΜ (50, 51, 60, 61)

 • ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ-ΔΤΕ (50, 51, 60, 61)

 • ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ-ΤΡΑ (50, 51, 60, 61)

 • ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - ΔΙΠ (50, 51, 60 ,61)

 • ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ-ΔΙΑ (50, 51, 60, 61)

 • ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ-ΔΧΤ (50, 51, 60, 61)

 • ΚΑΤΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ-ΚΠΠ (50, 51, 60, 61)

 • ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΚΑΤΑΛΥΣΗ ΓΙΑ ΑΝΤΙΡΥΠΑΝΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΘΑΡΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ-ΚΠΠ (70, 71, 80)

 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ-ΚΦΕ (51, 52, 53, 60, 61)

 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ-ΜΣΜ (50, 51, 60, 61, 62)

 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ-ΠΛΣ (50, 51, 60, 61, 62)

 • ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ-ΠΣΕ (50, 51, 60, 61)

 • ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΟΛΕΩΝ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΩΝ-ΠΣΠ (50, 51, 60, 61)

 • ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ-ΠΣΦ (50, 51, 60, 61, 62)

 • ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ-ΣΜΑ (50, 51, 60, 61)

 • ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΙΝΗΤΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΥΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ-ΣΔΥ (50, 51, 60 ,61, 62)

 •  ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ-ΤΛΧ (51, 52, 53, 54)

 • ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ-ΔΟΕ (1, 2, 3, 4)

 • MASTER IN BUSINESS ADMINISTRATION-ΜΒΑ (50, 51, 60, 61)

 • MSC IN ENTERPRISE RISK MANAGEMENT-ERM (50, 51, 60 ,61)

 

       ΑΠΚΥ - ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

 • ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ - ΕΛΛ 

 • ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΠΔΕ 

 • ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ - ΑΣΠ

 • ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ - ΟΙΚ

       ΑΠΚΥ - ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

 • ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ - ΕΠΑ

 • ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ - ΕΓΛ

 • ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ - ΣΔΜ

 • ΘΕΑΤΡΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ - ΘΣΠ

 • ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΝΕΑ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑ - ΕΔΜ

 • ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΠΠΑ

 • ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΔΠΠ

 • ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ - ΚΠΣ

 • ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ - ΠΕΣ

 • ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ - ΑΥΔ

 • ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΙΑΤΡΙΚΗ - ΕΠΤ 

 • ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΥΡΜΑΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ - ΣΑΕ

 • ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ - ΤΟΙΚ 

 • ΔΙΟΙΚΗΣΗ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ - ΔΤΠ

 • ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΜΔΕ

 • ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ - ΔΜΥ

 • ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ - ΠΥΣ

 • ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ - ΔΕΕ

        ΑΠΚΥ- ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΑ)

 • ENTERPRISE RISK MANAGEMENT - ERM 

 • BUSINESS ADMINISTRATION - ΜΒΑ

 • SUSTAINABLE ENERGY SYSTEMS - SES

 • COGNITIVE SYSTEMS - CS

          ΑΠΚΥ- ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

 • ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 

 • ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΣΤΑ SOCIAL MEDIA

        Επίσης, οι συνεργάτες του ομίλου παρέχουν τη βοήθεια τους μέσω της διδασκαλίας των μαθημάτων του Ε.Α.Π., Α.Π.Κ.Υ., με στόχο τις επιτυχίες των φοιτητών στις εξετάσεις τους.