ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΑΠ, ΑΠΚΥ

                              

       Ο όμιλος PIONEERING EDUCATION  βρίσκεται δίπλα στους φοιτητές του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου και του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου, αναλαμβάνοντας να τους καθοδηγήσει σωστά και μεθοδευμένα στις σπουδές τους. Μέσω του άρτια εξειδικευμένου δικτύου των συνεργατών του, έχει τη δυνατότητα να αποτελέσει το στήριγμα τους στις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν στα γνωστικά αντικείμενα των Σχολών τους, καθώς και κατά την εκπόνηση των εργασιών τους.

        Ο εκπαιδευτικός οργανισμός, σας παρέχει τη δυνατότητα να σας καθοδηγήσει σωστά κατά τη δειάρκεια της εκπόνησης της πανεπιστημιακής σας εργασίας, αναλαμβάνοντας με υπευθυνότητα:

      - Την εύρεση έγκυρης και αξιόπιστης βιβλιογραφίας, από ελληνικές και από ξενόγλωσσες πηγές.

      - Τη δημιουργία κατάλληλου διαγράμματος ροής πάνω στο οποίο θα στηριχθεί η ανάπτυξη του θέματος. 

      - Την εφαρμογή στατιστικών μεθόδων ανάλυσης, εφόσον απαιτείται για την ολοκλήρωση της εργασίας σας.

     - Τον τελικό έλεγχο της εργασίας, μέσω ειδικού προγράμματος (plagiarism), ώστε να αποδεικνύεται η μοναδικότητα της.

    Συγκεκριμένα, αναλαμβάνεται η υποστήριξη σε πανεπιστημιακές εργασίες:

 

    ΕΑΠ- ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

 • ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ-ΔΕΟ (10, 11, 13, 23, 24, 25, 31, 33, 34, 40, 41, 42, 43, 44, 45)

 • ΕΛΛΛΗΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ-ΕΛΠ (10, 11, 12, 20, 21, 22, 30, 31, 40, 41, 42, 43, 44, 45)

 • ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ-ΕΠΟ (10, 11, 12, 20, 21, 22, 30, 31, 32, 33, 41, 42, 43)

 • ΙΣΠΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ-ΙΣΠ (10, 11, 12, 20, 21, 22, 30, 31, 32, 40, 41, 42)

 • ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ-ΠΛΗ (10, 11, 12, 20, 21, 22, 23, 24, 30, 31, 32, 35, 36, 37, 40, 42, 43, 44)

 • ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ-ΦΥΕ (10, 12, 14, 20, 22, 24, 30, 31, 34, 40, 41, 42, 43)

    ΕΑΠ- ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΑΓΓΛΙΚΗΣ-ΑΓΓ (52, 53, 65, 66, 67, 68, 69, 70)

 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΓΑΛΛΙΚΗΣ-ΓΑΛ (50, 51, 60, 61, 62, 63, 64)

 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ-ΓΕΡ (50, 51, 60, 61, 62, 63)

 • ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ/ΠΟΛΥΜΕΣΑ-ΓΤΠ (50, 51, 60 ,61)

 • ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ-ΔΙΑ (50, 51, 60, 61)

 • ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ-ΔΙΠ (40, 50, 51, 60, 61)

 • ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ-ΔΜΥ (50, 51, 60, 61)

 • ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ-ΔΠΜ (50, 51, 60, 61)

 • ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ-ΔΤΕ (50, 51, 60, 61)

 • ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ-ΔΥΥ (50, 51, 60, 61)

 • ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ-ΔΧΤ (50, 51, 60, 61)

 • ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ-ΕΚΕ (50, 51, 52)

 • ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ-ΕΚΠ (50, 51, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66)

 • ΚΑΤΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ-ΚΠΠ (50, 51, 60, 61)

 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ-ΚΦΕ (51, 52, 53, 60, 61)

 •  ΜΑΣΤΕΡ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ-ΜΒΑ (50, 51, 60, 61)

 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ-ΜΣΜ (50, 51, 60, 61, 62)

 • ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΘΕΟΛΟΓΙΑ-ΟΡΘ (50, 51, 60, 61)

 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ-ΠΛΣ (50, 51, 60, 61, 62)

 • ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ-ΠΣΕ (50, 51, 60, 61)

 • ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΟΛΕΩΝ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΩΝ-ΠΣΠ (50, 51, 60, 61)

 • ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ-ΠΣΦ (50, 51, 60, 61, 62)

 • ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ-ΣΜΑ (50, 51, 60, 61)

 • ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ/ΠΟΛΥΜΕΣΑ-ΣΦΠ (50, 51, 60, 61)

 • ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ-ΤΡΑ (50, 51, 60, 61)

 

       ΑΠΚΥ- ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

 • ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ-ΕΛΠ

 • ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ-ΠΔΕ

 • ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ-ΑΣΠ

       ΑΠΚΥ- ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

 • ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ-ΕΠΑ

 • ΘΕΑΤΡΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

 • ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑ-ΕΔ

 • ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ-ΕΓΛ

 • ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ-ΚΠΣ

 • ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ-ΠΠΑ

 • ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ-ΣΔΜ

 • ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ-ΔΠΠ

 • ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ-ΠΕΣ

 • ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΛΕΙΑΤΡΙΚΗ-ΗΙΝ

 • ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΥΡΜΑΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ-ΣΑΕ

 • ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ-ΤΧ

 • ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ-ΔΜΥ

 • ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ-ΠΥΣ

 • ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ-ΔΕΕ

 • ΔΙΟΙΚΗΣΗ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ-ΔΤΠ

        ΑΠΚΥ- ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΑ)

 • EDUCATIONAL LEADERSHIP

 • ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΜΒΑ)-ΔΕ

          ΑΠΚΥ- ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

 • ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ-ΔΥΓ

 • ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΣΤΑ SOCIAL MEDIA

        Επίσης, οι συνεργάτες του ομίλου παρέχουν τη βοήθεια τους μέσω της διδασκαλίας των μαθημάτων του Ε.Α.Π., Α.Π.Κ.Υ., με στόχο τις επιτυχίες των φοιτητών στις εξετάσεις τους.