Κατάταξη των Πανεπιστημίων σχετικά με NTU

2013-11-01 15:19

Το Πανεπιστήμιο National Taiwan University (NTU) δημοσιεύει κάθε χρόνο την διεθνή λίστα κατάταξης Πανεπιστημίων (NTU Ranking), στην οποία η σειρά κατάτξης για τα μεγαλύτερα Eλληνικά Πανεπιστήμια, σε παγκόσμία κλίμακα είναι: 

Το Πανεπιστήμιο Αθηνών κατατάσσεται στη θέση 181, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης καταλαμβάνει τη θέση 315, το Πανεπιστήμιο Ιωάννινων και το Πανεπιστήμιο της Κρήτης βρίσκονται στις θέσεις 387 και 429 αντιστοίχως, ενώ το Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο της Πάτρας καταλαμβάνουν τις θέσεις 450 και 483 αντίστοιχα.

Η λίστα κατάταξης NTU Ranking (nturanking.lis.ntu.edu.tw/) ή "Performance Ranking of Scientific Papers for World Universities", όπως είναι η επίσημη ονομασία της, βρίσκεται υπό την αιγίδα της ΑΔΙΠ της Taiwan και κατατάσσει τα 500 καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου από το 2007, βασιζόμενη αποκλειστικά στις επιστημονικές τους δημοσιεύσεις και στην απήχηση που αυτές έχουν στην διεθνή επιστημονική κοινότητα. Επιπρόσθετα της συνολικής κατάταξης, η συγκεκριμένη λίστα περιλαμβάνει κατατάξεις σε 6 ευρύτερα επιστημονικά πεδία (fields), καθώς και σε 14 συγκεκριμένα επιλεγμένα θεματικά πεδία (subjects).