Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος: Ανταποδοτικές Υποτροφίες σε Μεταπτυχιακούς

2014-03-13 16:30

Το Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδας προκηρύσσει ανταποδοτικές υποτροφίες σε μεταπτυχιακούς φοιτητές του Ιδρύματος. Αναλυτικά λοιπόν:

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΙΑΣ (1) ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ – Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων έως 21/3/2014.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΙΑΣ (1) ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ – Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων έως 21/3/2014.

Πηγή:www.neolaia.gr