Εβδομηνταεννιά Υποτροφίες για σπουδές στο εξωτερικό

2014-01-22 16:06

Το Γραφείο Διασύνδεσης του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης δημοσιεύει 79 υποτροφίες για σπουδές στο εξωτερικό για την 21η Ιανουαρίου 2014.

Πρόκειται για:

  • Γεωπονικές – Περιβαντολογικές Επιστήμες (4 θέσεις)

  • Εκπαίδευση (1 θέση)

  • Θετικές Επιστήμες (34 θέσεις)

  • Κοινωνικές – Πολιτικές Επιστήμες (9 θέσεις)

  • Μηχανικοί (30 θέσεις)

  • Πληροφορική (12 θέσεις)

  • Υγεία – Φαρμακευτικά – Βιοεπιστήμες (31 θέσεις)

  • Υπόλοιπες Ειδικότητες (4 θέσεις)

Πηγή: www.neolaia.gr