Εξακόσιες Προσλήψεις Επιστημόνων σε Ερευνητικά Κέντρα της ΕΕ

2013-12-21 15:55
 

 

 

Ανοιχτή σε Έλληνες πτυχιούχους είναι η διαδικασία υποβολής υποψηφιοτήτων για την πρόληψη ερευνητικού προσωπικού με σύμβαση που θα απασχοληθεί στα Ινστιτούτα Κέντρου Ερευνών της Ευρωπαικής Ένωσης (Joint Research Centre- JRC). Η διαδικασία επιλογής για 600 θέσεις ορισμένου χρόνου ξεκίνησε την προηγούμενη εβδομάδα και θα συνεχιστεί έως την 1η Μαρτίου, οπότε και εκπνέει η προθεσμία υποβολής των υποψηφιοτήτων. Στόχος είναι να δημιουργηθεί μια βάση δεδομένων με περισσότερους από 3.000 επιτυχόντες που να ασχολούνται με την έρευνα.