Ηνωμένα Διεθνή Κολλέγια: Υποτροφίες για τη φοίτηση μαθητών

2014-02-19 17:02

Tα Ηνωμένα Διεθνή Κολέγια δέχονται και φέτος αιτήσεις για ολικές ή μερικές υποτροφίες μαθητών και μαθητριών με ελληνική υπηκοότητα για τη φοίτησή τους στα Ηνωμένα Διεθνή Κολέγια (United World Colleges). Οι υποτροφίες των Ηνωμένων Διεθνών Κολεγίων αντιστοιχούν στα δύο τελευταία χρόνια του Λυκείου και αφορούν τα ποσά των τροφείων και των διδάκτρων. Στους αποφοίτους των Ηνωμένων Διεθνών Κολεγίων απονέμεται το Διεθνές Απολυτήριο (International Baccalaureate) που αναγνωρίζεται από τα Πανεπιστήμια της Ευρώπης και της Αμερικής ως ισότιμο με τα αντίστοιχα εθνικά απολυτήρια και επιτρέπει την εγγραφή σε αυτά.

Το Διεθνές Απολυτήριο είναι επίσης ισότιμο με το απολυτήριο του ελληνικού Ενιαίου Λυκείου σύμφωνα με τους Νόμους 2327/1995 και 2827/2000.

Οι υποψήφιοι πρέπει να φοιτούν σε ελληνικό δημόσιο ή ιδιωτικό σχολείο στην Ελλάδα, να μην είναι πάνω από 17 ετών, να γνωρίζουν Αγγλικά και να έχουν πολύ καλή σχολική βαθμολογία. Η τελική επιλογή θα γίνει με εξέταση και προσωπικές συνεντεύξεις. Τελευταία προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων 17 Μαρτίου 2014. Η διαδικασία επιλογής θα γίνει στην Αθήνα, Παρασκευή 21, Σάββατο 22 & Κυριακή 23 Μαρτίου 2014.

Πηγή: www.neolaia.gr