ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ E-SHOP

2014-05-23 18:06

Η δημιουργία μιας πλατφόρμας διαχείρισης e-shop, αποτελεί μία από τις υπηρεσίες του ομίλου, με στόχο την αύξηση της ανταγωνιστικότητας της επιχείρησης σας και τη δυναμικότερη προβολή του στο διαδίκτυο.