Μεταπτυχιακές & Διδακτορικές Υποτροφίες στα Πλαίσια Έργων

2014-08-08 20:37

 

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών στα πλαίσια έργων προκηρύσσει Μεταπτυχιακές και Διδακτορικές Υποτροφίες

 

 

Πηγή: http://career.duth.gr