Ο Ανθρώπινος Εγκέφαλος

2014-01-14 13:05

Ο εγκέφαλος αποτελείται από περίπου 100 εκατομμύρια κύτταρα. Απαρτίζεται από αυτοτελείς μοναδες-διαφορετικά τμήματα, οι οποίες επιτελούν διαφορετικές λειτουργίες. Συνολικά, ο εγκέφαλος καταγράφει έναν ορισμένο όγκο πληροφοριών, ωστόσο μόνο ένας πολύ μικρός αριθμός πληροφοριών συλλέγονται και επεξεργάζονται ώστε να καθίστανται συνειδητά. Εμπειρία που δε μπορεί να καταγραφεί είναι μη συνειδητή. Η μη συνειδητή επεξεργασία, παρόλα αυτά καθοδηγεί και ορισμένες φορές κινητοποιεί τις πράξεις. 

Πηγή: Βιβλίο ΄΄Ο Ανθρώπινος Εγκέφαλος΄΄, RITA CARTER