Παράταση Προθεσμίας Υποβολής για Προπτυχιακές Υποτροφίες

2014-04-04 20:31

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) αποφάσισε την παράταση της προθεσμίας υποβολής των στοιχείων των δικαιούχων σπουδαστών υποτροφιών και βραβείων αναφορικά με την «Προκήρυξη προγραμμάτων υποτροφιών και βραβείων Πανεπιστημίων /ΤΕΙ ακαδ. έτους 2011-2012 (εισαγωγής 2012 και επίδοσης ακαδ. έτους 2011-2012) έως την 15-4-2014 ,η δε καταληκτική ημερομηνία αφορά τα στοιχεία που θα προσκομισθούν σε ηλεκτρονική μορφή, όσο και ταχυδρομικώς.
Μετά το πέρας της προαναφερθείσας προθεσμίας τα στοιχεία που θα προσκομισθούν στο ΙΚΥ δεν θα ληφθούν υπόψη για τη χορήγηση των προβλεπόμενων υποτροφιών.

Πηγή: www.neolaia.gr