Προκήρυξη Υποτροφιών Αριστείας Επιτροπής Ερευνών για Υποψήφιους Διδάκτορες και Μεταδιδακτορικούς Ερευνητές

2014-02-25 13:06

Η Επιτροπή Ερευνών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης προκηρύσσει Υποτροφίες Αριστείας για μεταπτυχιακούς φοιτητές και φοιτήτριες που είναι Υποψήφιοι Διδάκτορες, και εκπονούν την έρευνά τους στο Α.Π.Θ., καθώς και  Υποτροφίες Αριστείας για Μεταδιδακτορικούς Ερευνητές που εκπονούν ή πρόκειται να εκπονήσουν την έρευνά τους στο Α.Π.Θ. Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται και άτομα που έχουν εκλεγεί ως Μέλη ΔΕΠ στο Α.Π.Θ., αλλά ακόμη δεν έχουν διοριστεί.

Τις σχετικές προκηρύξεις μπορείτε να τις κατεβάσετε από τους ακόλουθους συνδέσμους.

Προκήρυξη για Υποψήφιους Διδάκτορες

Προκήρυξη για Μεταδιδακτορικούς Ερευνητές

Η υποβολή υποψηφιότητας από τους ενδιαφερόμενους Υποψήφιους Διδάκτορες μπορεί να γίνει ακολουθώντας τον σύνδεσμο http://scholarships.rc.auth.gr/ και από τους ενδιαφερόμενους Μεταδιδακτορικούς Ερευνητές από το σύνδεσμο http://postdocscholarships.rc.auth.gr/.

Οι παραπάνω ιστοσελίδες θα είναι διαθέσιμες από την Τρίτη 25 Φεβρουαρίου 2014.