Προκήρυξη 42ου Τακτικού Προγράμματος Υποτροφιών 2014- 2015

2013-12-25 17:16

Γνωστοποιείται στους ενδιαφερόμενους ότι το ΙΔΡΥΜΑ ΜΠΟΔΟΣΑΚΗ περιέλαβε στο πρόγραμμα του έτους 2014 την χορήγηση υποτροφιών για μεταπτυχιακές σπουδές σε Ελληνικά ή αλλοδαπά Πανεπιστήμια για το ακαδημαϊκό έτος 2014- 2015. Αίτηση μπορούν να υποβάλουν Πτυχιούχοι ή Τελειόφοιτοι φοιτητές του Πανεπιστημιακού Τομέα των Α.Ε.Ι. των εξής επιστημονικών κλάδων και για τα αντίστοιχα πεδία μεταπτυχιακών σπουδών.
1. Βιολογίας:
Χωρίς περιορισμό πεδίων μεταπτυχιακών σπουδών.
2. Διοικήσεως Επιχειρήσεων, Οικονομικών Σχολών και Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης:
Αναλογιστικά,
Διοίκηση Τομέα Δημόσιας Υγείας,
Μ.Β.Α.,
Οικονομική Περιφερειακή Ανάπτυξη,
Οικονομικά του Περιβάλλοντος,
Οργάνωση και Διοίκηση Βιομηχανικών Συστημάτων.
3. Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής:
Βιοϊατρική Τεχνολογία,
Επιχειρηματική Πληροφορική,
Ηλεκτρονική Μάθηση,
Κρυπτογραφία – Ασφάλεια Επικοινωνιών και Δικτύων,
Μηχανική Όραση & Οπτική Αναγνώριση,
Μικροηλεκτρονική & Ενσωματωμένα Συστήματα,
Μικροσυστήματα & Νανοδιατάξεις – Ρομποτική,
Νοήμονα Συστήματα,
Παραγωγή & Διαχείριση Ενέργειας,
Πληροφορική Επιστημών Ζωής,
Συστήματα Υπολογιστών,
Τεχνολογία Λογισμικού,
Υπολογιστικά Νέφη.
4. Περιβαλλοντικών Επιστημών:
Χωρίς περιορισμό πεδίων μεταπτυχιακών σπουδών.
5. Μαθηματικών, Εφαρμοσμένων Μαθηματικών, Στατιστικής, Φυσικής, Χημείας, Φαρμακευτικής, Γεωπονίας:
Αξιοποίηση Φυσικών Πόρων και Γεωργική Μηχανική,
Βιοστατιστική,
Βιοτεχνολογία και Εφαρμογές στη Γεωπονία,
Βιοχημεία,
Ιατρική Φυσική – Ιατρική Τεχνολογία,

Κλινική Χημεία,
Νανοεπιστήμες και Νανοτεχνολογία,
Στατιστική και Επιχειρησιακή Έρευνα,
Στοχευμένη Ανάπτυξη Φαρμάκων,
Συστήματα Φυτικής Παραγωγής και Φυτοπροστασίας.
6. Ιατρικής:
Αναγεννητική Ιατρική,
Ανοσολογία,
Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας,
Ενδοκρινολογία,
Επεμβατική Ακτινολογία,
Επεμβατική Πνευμονολογία,
Επιστήμες του Εγκεφάλου και του Νου,
Επιστήμη της Διατροφής και Διαιτολογίας (Για τη συγκεκριμένη ειδίκευση μπορούν επίσης να υποβάλλουν αιτήσεις και πτυχιούχοι ή τελειόφοιτοι τμημάτων AEI σχετικών με τις επιστήμες της Διαιτολογίας – Διατροφής),
Καρδιοαγγειακά Νοσήματα,
Μικροχειρουργική,
Μοριακή Ιατρική – Προηγμένη Μοριακή Διαγνωστική,
Ογκολογία,
Ρομποτική Χειρουργική – Τηλεχειρουργική.
7. Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών, Μηχανικών Χωροταξίας & Πολεοδομίας:
Αρχιτεκτονική Τοπίου
Αστικό Σχεδιασμό,
Βιοκλιματικός Σχεδιασμός,
Βιωσιμότητα στον Αρχιτεκτονικό Σχεδιασμό & Υγιή Κτίρια,
Περιβάλλον και Ανάπτυξη,
Πολεοδομικό και Χωροταξικό Σχεδιασμό,
Προστασία Μνημείων.
8. Πολιτικών Μηχανικών:
Αντισεισμική Τεχνολογία,
Γεωτεχνική & Περιβαλλοντική Μηχανική,
Γεωτεχνική Σεισμική Μηχανική,
Δομοστατικό Αντισεισμικό Σχεδιασμό Τεχνικών Έργων,
Μηχανική Μεταφορών,
Οργάνωση & Διοίκηση Τεχνικών Συστημάτων,
Προστασία Περιβάλλοντος και Βιώσιμη Ανάπτυξη.
9. Μηχανολόγων και Ναυπηγών Μηχανικών:
Διοίκηση Παραγωγικών Συστημάτων,
Μηχανική Μεταφορών,
Νανοτεχνολογία,
Παραγωγή & Διαχείριση Ενέργειας,
Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου & Ρομποτικής,
Σχεδιασμός & Κατασκευή Συστημάτων Κυψελών Καυσίμου,

Τεχνολογία και Μηχανική Περιβάλλοντος,
Τεχνολογία Προηγμένων Υλικών.
10. Χημικών Μηχανικών, Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών, Μηχανικών
Διαχείρισης Ενεργειακών Πόρων:
Επιστήμη & Τεχνολογία Υλικών,
Νανοτεχνολογία,
Οργάνωση και Διοίκηση Βιομηχανικών Συστημάτων,
Παραγωγή & Διαχείριση Ενέργειας,
Περιβαλλοντική Μηχανική,
Στοχευμένη Ανάπτυξη Φαρμάκων,
Σχεδιασμός & Κατασκευή Συστημάτων Κυψελών Καυσίμου.
Οι Πτυχιούχοι του Πανεπιστημιακού Τομέα των Α.Ε.Ι. όλων των παραπάνω επιστημονικών κλάδων μπορούν να υποβάλουν στο Ίδρυμα αίτηση για υποτροφία για τη λήψη πτυχίου Μ.Β.Α., One Planet M.B.A, NGO Management και Καινοτομία & Επιχειρηματικότητα.


Γενικές προϋποθέσεις χορηγήσεως των υποτροφιών ορίζονται:
1. Οι υποψήφιοι να είναι Έλληνες την ιθαγένεια ή το γένος.
2. Η περιορισμένη οικονομική δυνατότητα των υποψηφίων για να αντιμετωπίσουν μεταπτυχιακές σπουδές.
3. Η επαρκής γνώση της ξένης γλώσσας που απαιτείται από το πρόγραμμα σπουδών του Πανεπιστημίου, στο οποίο ο υποψήφιος σκοπεύει να σπουδάσει. Η γνώση αυτή πιστοποιείται από πτυχίο Proficiency ή TOEFL ή IELTS για την αγγλική γλώσσα, Superieur III ή Sorbonne II για την γαλλική γλώσσα, Mittelstuffe II για την γερμανική γλώσσα ή αντίστοιχο πτυχίο για τις λοιπές γλώσσες.
4. Ο μέσος όρος βαθμολογίας των μαθημάτων των ετών σπουδών για τον τελειόφοιτο, καθώς και ο βαθμός πτυχίου για τον πτυχιούχο να είναι τουλάχιστον 8,00 για όλες τις Σχολές των Ελληνικών Πανεπιστημίων, Bien (16/20) για τα Γαλλικά Πανεπιστήμια, First Class Honours για τα Αγγλικά Πανεπιστήμια, 3,2 μόρια στα 4 για τα Αμερικάνικα Πανεπιστήμια και Sehr Gut (1,5) για τα Γερμανικά Πανεπιστήμια.
5. Η ηλικία των υποψηφίων να μην είναι μεγαλύτερη των 26 ετών, δηλαδή γεννηθέντες μετά την 31-12-1987. Ειδικά η ηλικία των υποψηφίων της ιατρικής να μην είναι μεγαλύτερη των 28 ετών, δηλαδή γεννηθέντες μετά την 31-12-1985.
6. Ιατροί και τελειόφοιτοι της Ιατρικής μπορούν να υποβάλουν αίτηση για λήψη υποτροφίας προκειμένου να πραγματοποιήσουν μεταπτυχιακές σπουδές είτε σε Πανεπιστημιακό Ίδρυμα είτε σε Νοσοκομείο ή σε Ερευνητικό Κέντρο. Σε καμμία περίπτωση οι ιατροί δεν μπορούν να χρησιμοποιούν τον χρόνο της υποτροφίας για τη λήψη ειδικότητας.
7. Οι υποτροφίες χορηγούνται μόνον για σπουδές πλήρους παρακολούθησης. Αιτήσεις για σπουδές μερικής παρακολούθησης ή εξ αποστάσεως δεν γίνονται δεκτές.

8. Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές μόνον εφ’ όσον είναι πλήρως συμπληρωμένες (χωρίς καμμία παράλειψη) και συνοδεύονται από OΛΑ τα δικαιολογητικά, τα οποία αναφέρονται στο ενημερωτικό σημείωμα, που συνοδεύει την παρούσα προκήρυξη.
9. Προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται η 15η Φεβρουαρίου 2014, μετά την οποία καμμία αίτηση δεν θα γίνει δεκτή. Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται ταχυδρομικώς, με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση: Λεωφόρος Βασιλέως Γεωργίου Β’ αριθ. 5, 106 74 Αθήνα. Ημερομηνία υποβολής της αίτησης θεωρείται η ημερομηνία παράδοσης της συστημένης επιστολής. Η υποβολή με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο δεν είναι αποδεκτή.