ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΕΣ

2014-01-13 15:48
Οι ηλεκτρονικές αιτήσεις θα είναι διαθέσιμες μέχρι τις 8.00 π.μ. ώρα Ελλάδας της 1ης Φεβρουαρίου 2014.  Σε περίπτωση που συναντήσετε πρόβλημα στην υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης, μπορείτε να καταθέσετε εκτυπωμένο το συμπληρωμένο αντίγραφο της ηλεκτρονικής αίτησης μαζί με τα δικαιολογητικά σας  και στην συνέχεια να επικοινωνήσετε με e-mail με την Γραμματεία Υποτροφιών, προκειμένου να τακτοποιηθεί το πρόβλημα αυτό.  


ΑΦΟΡΟΥΝ ΟΛΑ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ:
    
1)    Συχνές Ερωτήσεις
2)    Έντυπο συστατικής επιστολής στην Ελληνική γλώσσα
3)    Έντυπο συστατικής επιστολής στην Αγγλική γλώσσα
4)    Υπόδειγμα βεβαίωσης βαθμολογικής κατάταξης υποψήφιου (στην Ελληνική γλώσσα)
5)    Υπόδειγμα βεβαίωσης βαθμολογικής κατάταξης υποψήφιου (στην Αγγλική γλώσσα)
6)    Κανονισμός Υποτροφιών

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

-Προκήρυξη
-Ηλεκτρονική Αίτηση
-Ύλη Εξετάσεων/Ακροάσεων Υποψηφίων στους κλάδους Χορού και Μουσικής
-Υπεύθυνη δήλωση κόστους σπουδών

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

-Προκήρυξη
-Ηλεκτρονική Αίτηση
    
    
ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΩΝΑΣΗ

-Όμιλος Ωνάση - Υποτροφίες για Ανώτατες/ Ανώτερες/ Μεταλυκειακές Σπουδές:
-Προκήρυξη
-Ηλεκτρονική Αίτηση
    
-Όμιλος Ωνάση - Μεταπτυχιακές Υποτροφίες Εξωτερικού:  

-Προκήρυξη
-Ηλεκτρονική Αίτηση
-Ύλη Εξετάσεων/Ακροάσεων Υποψηφίων στους κλάδους Χορού και Μουσικής
-Υπεύθυνη δήλωση κόστους σπουδών

-Όμιλος Ωνάση - Μεταπτυχιακές Υποτροφίες Εσωτερικού:

-Προκήρυξη
-Ηλεκτρονική Αίτηση