Προσχέδια αιτήσεων για το Erasmus+

2014-01-11 16:27

Προκειμένου να διευκολυνθεί η διαδικασία των πιθανών αιτούντων για την υποβολή αίτησεων για το Erasmus+ αναρτήθηκαν στους παρακάτω υπερσυνδέσμους προσχέδια των αιτήσεων. Επισημαίνουμε ότι οι συγκεκριμένες αιτήσεις αποτελούν προσχέδια. Οι οριστικές ηλεκτρονικές αιτήσεις μεταφρασμένες στα Ελληνικά θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα μας μέχρι τα τέλη Ιανουαρίου.

KA1 - Μαθησιακή Κινητικότητα Ατόμων

KA2 – Συνεργασία για την Καινοτομία και την Ανταλλαγή Καλών Πρακτικών

KA3 – Ενίσχυση σε θέματα Μεταρρυθμίσεων Πολιτικής