Πρόγραμμα υποτροφιών Ινδίας

2014-01-11 16:20

H Kυβέρνηση της Ινδίας δια του Ινδικού Συμβουλίου Πολιτιστιικών Σχέσεων (ICCR) προκήρυξε υποτροφίες για το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015, εξ ων μία (1) υποτροφία σε Έλληνα πολίτη, για προπτυχιακές, μεταπτυχιακές, μεταδιδακτορικές σπουδές ή απόκτηση Διδακτορικού Τίτλου, σε πανεπιστήμια της Ινδίας σε όλους τους τομείς σπουδών, εκτός από τους κλάδους Ιατρική/Οδοντιατρική/ Νοσηλευτική ή συναφή επιστημονικά πεδία. Φοιτητές που θα πραγματοποιήσουν προπτυχιακές σπουδές στην Μηχανική, θα πρέπει να έχουν διδαχθεί υποχρεωτικά στο Λύκειο Φυσική, Χημεία, Μαθηματικά και να αναγράφεται αυτό και στον απολυτήριο τίτλο τους. Οι ενδιαφερόμενοι για Διδακτορικό/Μεταδιδακτορικό Τίτλο ή για σπουδές στην Αρχιτεκτονική οφείλουν να συμπεριλάβουν στην αίτησή τους περίληψη του προτεινόμενου αντικειμένου στον τομέα της έρευνάς τους. Οι φοιτητές που επιθυμούν να μελετήσουν τομείς που έχουν σχέση με τον χώρο του θεάματος θα πρέπει να εσωκλείσουν video / audio κασέτες από ηχογραφημένες τους εκτελέσεις. Καλύπτονται από την υποτροφία τα δίδακτρα, και λοιπά χρηματικά έξοδα, υποχρεωτικά για την παρακολούθηση των σπουδών του υποτρόφου,. Έξοδα ωστόσο, που έχουν σχέση με εργαστήρια και αναλώσιμο υλικό εργαστηριακών μελετών στις θετικές επιστήμες, επιβαρύνουν τους υποτρόφους. Πηγή: http"//www.minedu.gov.gr