ΣΚΕΨΕΙΣ

2014-01-14 12:23

Ο εγκέφαλος χρησιμοποιεί αισθήσεις αντιλήψεις και συναισθήματα για να δημιουργήσει σχέδια πράξεων. Ορισμένα από τα συγκεκριμένα σχέδια προκαλούν αύξηση της εσωτερικής εγκεφαλικής λειτουργίας, ή των σκέψεων. Ο εσωτερικός λόγος για παράδειγμα, παράγεται στην πραγματικότητα από κινητικές περιοχές, όμως δεν είναι ορατός. Μέρος της ενέργειας συντελείται στον ιππόκαμπο, την οποίαν βιώνουμε ως ανάκληση.