Τριάντα Υποτροφίες για Μεταπτυχιακές Σπουδές στη Γαλλία

2014-01-14 11:20

To École Normale Supérieure of Paris ανακοινώνει 30 υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές στη Γαλλία.

Οι υποτροφίες αφορούν τομείς των κοινωνικών και ανθρωπιστικών επιστημών.

Μπορείτε να ενημερωθείτε αναλυτικά στην ιστοσελίδα του École Normale Supérieure of Paris.