Υποτροφίες από την Εταιρεία Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδας (ΕΟΠΕ)

2014-02-12 15:37

Το ∆.Σ. της Εταιρείας Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδας (ΕΟΠΕ) στο πλαίσιο της προσπάθειάς του για την ενίσχυση της εξειδίκευσης στην Ογκολογία, αποφάσισε στη συνεδρίασή του, στις 20/12/2013 την οικονομική ενίσχυση υποτροφιών εξωτερικού στην Κλινική Ογκολογία για νέους ειδικευμένους ή ειδικευόμενους στην Παθολογική – Ογκολογία.

Το ποσό κάθε υποτροφίας και ο τελικός αριθμός των υποτροφιών θα εξαρτηθούν από τη διάρκεια των αιτουμένων υποτροφιών (από 3-12 μήνες εκάστη) σε σχέση με το διαθέσιμο προϋπολογισμό της ΕΟΠΕ για τις υποτροφίες εξωτερικού εν γένει.

Στο πλαίσιο των υποτροφιών αυτών -μεταξύ άλλων- εντάσσονται και οι παρακάτω υποτροφίες:

  • υποτροφία εξωτερικού Κλινικής Ογκολογίας – ESMO «Athens Grant ’98»

  • υποτροφία εξωτερικού Κλινικής Ογκολογίας – ΕΟΠΕ « Μιχ. Βασιλομανωλάκη»

Καταληκτική Ημερομηνία. Οι υποψήφιοι υπότροφοι θα πρέπει να καταθέσουν στην ΕΟΠΕ φάκελο με τα απαραίτητα δικαιολογητικά μέσω e-mail (στο hesmo[papaki]otenet.gr) μέχρι τις 03/03/2014.

Πηγή: www.neolaia.gr