Υποτροφίες Μεταπτυχιακών Σπουδών του Ιδρύματος Επιστημονικής Συνεργασίας Πανεπιστημίων Paris-Saclay

2014-05-02 18:33

Σχετική ενημέρωση για το πρόγραμμα χορήγησης 140 υποτροφιών μεταπτυχιακών σπουδών του Ιδρύματος Επιστημονικής Συνεργασίας Πανεπιστημίων Paris-Saclay, μέλος του οποίου είναι και το Πανεπιστήμιο Paris Tech που μας προώθησε το μήνυμα. Η υποτροφία συνίσταται σε 10.000 Ευρώ ετήσια χορηγεία και 2.000 Ευρώ για έξοδα μετακίνησης. Η υποτροφία χορηγείται για οποιοδήποτε κλαδο σπουδών σε οποιοδήποτε από τα συνεργαζόμενα πανεπιστήμια, με προτεραιότητα ωστόσο στα προγράμματα που είναι α) διαπανεπιστημιακά μεταξύ των μελών του consortium β) διεθνή (αγγλόφωνα ή σε συνεργασία με διεθνή πανεπιστήμια και που απονέμουν κοινούς τίτλους σπουδών).

Προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι η 15η Μαϊου (2ος γύρος αιτήσεων).

Για όλες τις σχετικές πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να ανατρέχουν στην ιστοσελίδαhttp://www.campus-paris-saclay.fr

Επιπρόσθετα, επισημαίνουμε ότι ειδικά για το Πανεπιστήμιο Paris Tech προθεσμία υποβολής των αιτήσεων στα αγγλόφωνα προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών, που αφορούν τις Θετικές Επιστήμες και τη Μηχανική, είναι η 11η Μαϊου. Οι αιτήσεις είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδαhttps://www.ensta-paristech.fr/en/advanced-education/masters-taught-english
Το Paris Tech προβλέπει μερική ή πλήρη απαλλαγή από τα δίδακτρα σε όσους φοιτητές έχουν εξαιρετικές ακαδημαϊκές επιδόσεις και συστατικές επιστολές από τους επιβλέποντές τους.