Υποτροφίες σε Φοιτητές Ιατρικών Σχολών ΕΚΠΑ

2013-11-21 15:08

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Αττικής «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» ενεργώντας ως Διαχειριστής του Κληροδοτήματος της αείμνηστης Ν. ή Ε. Μικρουλάκη, απεφάσισε κατά τη συνεδρία του 2173/25-7-2013 (Θέμα 15ο) τη χορήγηση διετούς υποτροφίας σε δύο φοιτητές του Ε΄ (πέμπτου) έτους των Ιατρικών Σχολών των Πανεπιστημίων Αθηνών, Κρήτης, Θράκης και Ιωαννίνων ή σε φοιτητές του Γ΄ (τρίτου) έτους της Νοσηλευτικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών και καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν ως τις 30/12/2013 σχετική αίτηση.
Ειδικότερα:
1. Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν όσοι θα φοιτήσουν στο Ε΄ (πέμπτο) έτος των Ιατρικών Σχολών των Πανεπιστημίων Αθηνών, Κρήτης, Θράκης και Ιωαννίνων, ή στο Γ΄ (τρίτο) έτος της Νοσηλευτικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, κατά το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014 και η οικογένειά τους δεν κατοικεί στην Αττική, Κρήτη, Θράκη ή Νομαρχία Ιωαννίνων αντίστοιχα.
2. Σύμφωνα με Υπουργικές αποφάσεις, που στηρίζονται στο Ν.4154/61, το ποσό της υποτροφίας θα είναι διακόσια εβδομήντα Ευρώ και ογδόντα τρία λεπτά (270,83€) το μήνα.
3. Η υποτροφία θα χορηγείται επί δύο έτη, (24 μήνες), και συγκεκριμένα για τα ακαδημαϊκά έτη 2013-2014 και 2014-2015.
4. Η επιλογή θα γίνει από το Διοικ. Συμβούλιο του ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟΥ με κριτήρια την οικονομική κατάσταση των υποψηφίων και των οικογενειών τους και την επίδοσή τους (βαθμολογία τους κατά τα προηγούμενα έτη σπουδών).