Υποτροφίες Σύντομης Διάρκειας για Διδακτορική ή Μεταδιδακτορική Έρευνα σε Ρουμανικά ΑΕΙ

2013-10-30 18:14

 

Υποτροφίες στο πλαίσιο του Διεθνούς Οργανισμού Γαλλοφωνίας (OIF), στον οποίο συμμετέχουν η Ελλάδα και η Ρουμανία ως πλήρη μέλη, αναμένεται να χορηγήσει η Πρεσβεία της Ρουμανίας στην Ελλάδα.

Ειδικότερα, οι υποτροφίες για διδακτορική και μεταδιδακτορική έρευνα θα έχουν σύντομη διάρκεια, από τρεις έως έξι μήνες και θα υλοποιηθεί σε 26 Ρουμανικά Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα για την περίοδο από 1ης Φεβρουαρίου έως 31ης Ι Ιουλίου 2014.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να προέρχονται από Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ιδρυμα - μέλος του Πανεπιστημιακού Γραφείου Γαλλοφωνίας, (AUF), να είναι διδακτορικοί φοιτητές ηλικίας μικρότερης των 40 ετών, για την υποτροφία διδακτορικής έρευνας, ή ερευνητές ή και καθηγητές εν ενεργεία στο εν λόγω εκπαιδευτικό Ιδρυμα, κάτοχοι διδακτορικού τίτλου επί λιγότερα των πέντε ετών και ηλικίας μικρότερης των 47 ετών, για την υποτροφία μεταδιδακτορικής έρευνας.

Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του φορέα θα προτιμηθούν υποψήφιοι από χώρες του Νότου και χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης, ενώ προτείνονται σχεδόν όλα τα επιστημονικά πεδία, περιλαμβανομένων των Τεχνών, των Γλωσσών και του Τουρισμού.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να γνωρίζουν απαραιτήτως Γαλλικά, ενώ η υποτροφία περιλαμβάνει εισιτήριο μετ' επιστροφής και μηνιαία αποζημίωση για τους διδακτορικούς υποτρόφους 800 ευρώ και για τους μεταδιδακτορικούς υποτρόφους 1.000 ευρώ.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων των ενδιαφερομένων ολοκληρώνεται στις 15 Νοεμβρίου, ενώ οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πληροφορούνται επαρκώς μέσω της ηλεκτρονικής σελίδας www.stipendia.sk/.

Πηγή: www.ethnos.gr