ΌΡΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

2012-06-29 14:21

Οι συνεργάτες οφείλουν να προβούν στην επιστημονική υποστήριξη των διορθώσεων της εργασίας, στην περίπτωση που κριθεί απαραίτητο. Η εξόφληση της εργασίας γίνεται έπειτα από την επιτυχή ολοκλήρωση των τελικών διορθώσεων της.