2ος Φοιτητικός Διαγωνισμός για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

2015-02-16 18:28

Ο φοιτητικός διαγωνισμός απευθύνεται σε ομάδες 3ων - 4ων πανεπιστημιακών φοιτητών προ/μεταπτυχιακών προγραμμάτων, στα οποία η ΕΚΕ περιλαμβάνεται στα επιστημονικά τους ενδιαφέροντα (π.χ. έρευνα, διδασκαλία, σεμινάρια κ.λπ.).

Ο ελάχιστος αριθμός ατόμων που μπορούν να συγκροτήσουν μια ομάδα είναι τρεις και ο μέγιστος τέσσερις. Οι ομάδες μπορούν να αποτελούνται από:

-προπτυχιακούς φοιτητές όλων των ετών.

- μεταπτυχιακούς φοιτητές.

- συνδυασμό προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών.

Επίσης, δυνατότητα συμμετοχής έχουν και άτομα που αποφοιτούν εντός του χρονικού κύκλου του διαγωνισμού (Νοέμβριος 2014 – Μάιος 2015)

 

Θεματολογία
“Ο ρόλος της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης στο επιχειρείν ως μοχλός ανάπτυξης”.

- με έμφαση στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και

- κατά προτίμηση στους κλάδους τουρισμού, ναυτιλίας, αγροτο – διατροφής

Οι νικητές του διαγωνισμού θα συμμετάσχουν σε εκδήλωση Ευρωπαϊκού Θεσμικού Οργάνου στο εξωτερικό, η οποία θα πραγματοποιηθεί μέσα στο 2015.
Ο διαγωνισμός υλοποιείται σε συνεργασία με το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και με την υποστήριξη του Γραφείου Ενημέρωσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα.

Οι εργασίες πρέπει να υποβληθούν με “ανέβασμα” (uploading) του συμπληρωμένου template, μέχρι καιτην 30η Μαρτίου 2015 και ώρα 23:59.

 

Πηγή: http://csrhellas.eu