Διεθνές Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης

2014-05-25 08:02

Το Διεθνές Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης (Global Talent) είναι το πρόγραμμα της AIESEC, που δίνει την ευκαιρία σε τελειόφοιτους ή απόφοιτους να αποκτήσουν μια επαγγελματική εμπειρία πρακτικής άσκησης στο εξωτερικό σε ένα διεθνές περιβάλλον ανάπτυξης.

Σκοπός του προγράμματος είναι η ενδυνάμωση των συμμετεχόντων και η παροχή επαγγελματικής εμπειρίας πάνω στον  τομέα της πληροφορικής και σε αντίστοιχες ειδικεύσεις όπου ο συμμετέχων έχει γνώση και εμπειρία πχ. Software development, hardware development, mobile applications αλλά και στον τομέα του Engineering.

Για παραπάνω πληροφορίες μπορείς να συμβουλευτείς τον οδηγό!

Οφέλη για το συμμετέχοντα

 • Ο συμμετέχων αποκτά επαγγελματική εμπειρία και κατάρτιση στον τομέα της απασχόλησης τους
 • Εργάζεται σε ένα διεθνές περιβάλλον μάθησης και συνεχούς εκπαίδευσης
 • Διαδρά με άτομα από διαφορετικές κουλτούρες, αποκτώντας ένα προσωπικό και επαγγελματικό δίκτυο επαφών και σχέσεων.

 Σημαντικές πληροφορίες

Ποιός μπορεί να συμμετέχει

Στα Διεθνή προγράμματα της AIESEC έχουν το δικαίωμα να συμμετέχουν:

 • Νέοι με φοιτητική ιδιότητα (προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί, διδακτορικοί), εφόσον είναι έως και 30 ετών, όταν αιτούνται για συμμετοχή στο πρόγραμμα
 • Απόφοιτοι έως και 2 χρόνια από την απόκτηση του τελευταίου τους πτυχίου, εφόσον είναι έως και 30 ετών, όταν αιτούνται για συμμετοχή στο πρόγραμμα

Κόστος Συμμετοχής

Το κόστος συμμετοχής στο Διεθνές Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης είναι 180€, και καταβάλλεται στην αντίστοιχη Τοπική Επιτροπή της AIESEC, μετά την διαδικασία επιλογής.

Διάρκεια Προγράμματος

 • Δύο μήνες για την προετοιμασία του κάθε συμμετέχοντα και την εύρεση της θέσης
 • Έξι έως δώδεκα μήνες Πρακτική Άσκηση στο εξωτερικό στην θέση που ο συμμετέχων έχει επιλεχθεί

Διαδικασία συμμετοχής 

 • Υποβολή αίτησης στην online πλατφόρμα συμμετοχής για τον τομέα επιλογής (παρακάτω)
 • Υποβολή όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών κατά τη συμπλήρωση της online αίτησης που αφορούν το Πρόγραμμα (βιογραφικό, αναλυτική βαθμολογία, πτυχίο Πανεπιστημίου, πτυχία ξένων γλωσσών (*για τους συμμετέχοντες στο Global ITalent απαιτείται και δείγμα δουλειάς)
 • Συνέντευξη από την Τοπική επιτροπή και εξωτερικούς συνεργάτες.

Πιστοποιητικό

Κάθε συμμετέχων θα λαμβάνει Πιστοποιητικό συμμετοχής στο συγκεκριμένο πρόγραμμα μετά το τέλος αυτού.

Χώρες Συμμετοχής (ενδεικτικά)

Γερμανία, Ολλανδία, Ινδία, Ουγγαρία, Νορβηγία, Σερβία

Υποστήριξη – Υπηρεσίες

 • Υποστήριξη και καθοδήγηση κατά τη διάρκεια εύρεσης πρακτικής από την AIESEC
 • Ευκαιρίες συμμετοχής στις δραστηριότητες της εκάστοτε τοπικής επιτροπής
 • Επικοινωνία κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης
 • Σεμινάριο προετοιμασίας πριν την πρακτική και σεμινάριο επανένταξης μετά την πρακτική