Πέντε Υποτροφίες για την Εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής του ΙΠ&Τ σε Συνεργασία με Πανεπιστήμια του Εξωτερικού

2014-03-08 16:55

Το Ινστιτούτο Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (Ι.Π.&Τ.) του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού προγράμματος «Έργο υποστήριξης διεθνών συνεργασιών ΙΠ&Τ με εκπαιδευτικά και ερευνητικά ιδρύματα» (Ε-1660), προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν πρόταση για τη χορήγηση υποτροφίας με στόχο την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής, στο πλαίσιο του προγράμματος εκπαιδευτικής και ερευνητικής συνεργασίας του ΙΠ&Τ του ΕΚΕΦΕ ‘Δ’ με τα ακόλουθα Πανεπιστήμια::

 • Department of Computer Science and Engineering at the University of Texas at Arlington (UTA), ΗΠΑ (http://cse.uta.edu/)
  Brief introduction to CSE UTA by Prof. Fillia Makedon
 • Department of Computer Science at the University of Houston (UH), ΗΠΑ (http://www.cs.uh.edu/)
  Brief introduction to UH by Prof. Ioannis Kakadiaris
 • Department of Computer Science and Engineering at the University of North Texas (UNT), ΗΠΑ (http://www.cse.unt.edu)
  Brief introduction to UNT by Prof. Bill Buckles
 • Faculty of Computer Science at the Dalhousie University (DAL), Καναδάς (http://www.cs.dal.ca/)
  Brief introduction to The Faculty of Computer Science at DAL by Prof. Evangelos Milios

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να ικανοποιούν τόσο τα κριτήρια υποψήφιου διδάκτορα του ΕΚΕΦΕ "Δημόκριτος", όσο και τα αντίστοιχα κριτήρια των ξένων Πανεπιστημίων. Πληροφορίες για τα κριτήρια των ξένων Πανεπιστημίων

Η διδακτορική έρευνα θα εκπονείται σύμφωνα με προκαθορισμένο χρονοδιάγραμμα σε κάθε ένα από τα Ιδρύματα. Το πρόγραμμα προβλέπει παραμονή τουλάχιστον 18 μηνών στο ΕΚΕΦΕ "Δημόκριτος".

Η εκδήλωση ενδιαφέροντος αφορά την κάλυψη πέντε (5) θέσεων (1 στο UTA, 1 στο UH, 2 στο UNT, 1 στο DAL) στις ακόλουθες ερευνητικές περιοχές. Για κάθε θέση δίνονται τα Πανεπιστήμια που ενδιαφέρονται για τη θέση αυτή, ο υπεύθυνος Ερευνητής του ΙΠ&Τ για επιπλέον πληροφορίες για το αντικείμενο της θέσης. Επίσης δίνονται τα στοιχεία επικοινωνίας για τους υπεύθυνους Καθηγητές για κάθε Πανεπιστήμιο.