Οδηγός για τους Αιτούντες 2016

2015-11-16 16:14

Από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών ανακοινώθηκε ο νέος Οδηγός για τους Αιτούντες 2016 (version 1 20/10/2015) σύμφωνα και με τη νέα πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Η μετάφραση του Οδηγού στα Ελληνικά θα είναι διαθέσιμη το επόμενο διάστημα. Μπορείτε να δείτε αναλυτικότερα τις προθεσμίες για τις αποκεντρωμένες δράσεις εδώ  και για τις κεντρικές δράσεις εδώ.