Όροι Συνεργασίας

2012-06-29 14:16

Οι συνεργάτες οφείλουν να προβούν στην επιστημονική υποστήριξη των διορθώσεων της εργασίας, στην περίπτωση που κριθεί απαραίτητο. Η εξόφληση της εργασίας γίνεται έπειτα από την επιτυχή ολοκλήρωση των τελικών διορθώσεων της. Στην περίπτωση όπου ο τελικός βαθμός της εργασίας θεωρηθεί μη προσβάσιμος, έπειτα από την αξιολόγηση από τον καθηγητή, ενώ παράλληλα δεν παρέχεται η δυνατότητα για υποβολή διορθώσεων, ο συνεργάτης οφείλει να επιστρέψει όλο το ποσό της χρηματικής αμοιβής που έλαβε για τη συγγραφή της συγκεκριμένης εργασίας, στον υπεύθυνο του ομίλου, ώστε να το αποδώσει στον πελάτη.