Υποτροφίες Ιδρύματος FULBRIGHT

2015-09-15 09:35

Το Ίδρυμα Φούλμπραϊτ (Fulbright Foundation) στην Ελλάδα, http://www.fulbright.gr, ανακοίνωσε και φέτος τις καταληκτικές ημερομηνίες υποβολής αίτησης του νέου κύκλου υποτροφιών για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 για Έλληνες πολίτες (ακαδημαϊκούς/ερευνητές, καλλιτέχνες, φοιτητές, καθηγητές στην Δευτεροβάθμια εκπαίδευση).

Πρόγραμμα για Μεταπτυχιακούς Φοιτητές

Εγγραφή από Τρίτη 6 Οκτωβρίου 2015 έως Παρασκευή 15 Ιανουαρίου 2016. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης: Παρασκευή 12 Φεβρουαρίου 2016.

Αναλυτικές πληροφορίες: http://www.fulbright.gr/greek_graduate.html.

Πρόγραμμα για Επιστήμονες

Εγγραφή από Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου 2015 έως Παρασκευή 13 Νοεμβρίου 2015. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης: Παρασκευή 11 Δεκεμβρίου 2015.

Αναλυτικές πληροφορίες: http://www.fulbright.gr/greek_research.html.

 

Πρόγραμμα για Καλλιτέχνες

Εγγραφή από Τρίτη 1 Δεκεμβρίου 2015 έως Παρασκευή 5 Φεβρουαρίου 2016. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης: Παρασκευή 4 Μαρτίου 2016.

Αναλυτικές πληροφορίες: http://www.fulbright.gr/greek_art.htm.

Πρόγραμμα για Καθηγητές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

StudyoftheUnitedStatesInstitutes (SUSI). Εγγραφή από Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου 2015 έως Παρασκευή 13 Νοεμβρίου 2015. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αίτησης: Παρασκευή 13 Νοεμβρίου 2015.

Αναλυτικές πληροφορίες: http://www.fulbright.gr/greek_educators.html.

Πρόγραμμα Fulbright Schuman για Επιστήμονες

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης: 1 Δεκεμβρίου 2015.

Αναλυτικές πληροφορίες:   http://www.fulbrightschuman.eu/grants-eu-citizens/ www.fulbright.gr.

Για την εγγραφή στα προγράμματα, αιτήσεις και περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα προγράμματα υποτροφιών για Έλληνες πολίτες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την συντονίστρια του Ελληνικού Προγράμματος του Fulbright, κα Els Hanappe, τηλεφωνικά στα 210 7241811-812 (εσωτ. 3), καθημερινώς (εκτός Δευτέρας) 10.00-14.30, στο Φαξ: 210 7226510 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση greekprogram@fulbright.gr ή επίσης να συμβουλεύονται την ιστοσελίδα του Ιδρύματος Fulbright, www.fulbright.gr.