Ο οργανισμός ΄΄PIONEERING EDUCATION΄΄, αποτελεί ένα πρότυπο κέντρο πλήρων εκπαιδευτικών υπηρεσιών. Ιδρύθηκε με σκοπό να παρέχει υπηρεσίες υψηλής ποιότητας προς τους φοιτητές των Ανώτατων και των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, καθώς και των Ανοιχτών Πανεπιστημίων. Οι συνεργάτες του ομίλου είναι κάτοχοι μεταπυχιακών και διδακτορικών τίτλων σπουδών, μ' αποτέλεσμα να  διαθέτουν την εμπειρία και τις απαραίτητες γνώσεις για την κατάλληλη υποστήριξη των σπουδαστών, στο πεδίο εξειδίκευσης τους. 

    Η φιλοσοφία του ομίλου προσανατολίζεται γύρω από τις εκπαιδευτικές ανάγκες των σπουδαστών και αποσκοπεί στη διερεύνση και την επίλυση τους, με κύριο μέλημα τις επιτυχίες τους στην ακαδημαική τους σταδιοδρομία. Επιδίωξη αποτελεί η βέλτιστη ικανοποίηση των σπουδαστών, μέσω την παροχής υπηρεσιών, οι οποίες όχι μόνο θ' ανταποκρίνονται, αλλά και θα ξεπερνούν τις προσδοκίες τους.

 

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΜΑΣ ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ:

 
 
  • Συνεργαζόμαστε με τους καλύτερους επιστήμονες, οι οποίοι διακρίνονται για το ήθος, την συνέπεια και το υψηλό μορφωτικό επίπεδο τους.

  • Προτεραιότητα των συνεργατών μας αποτελεί η ικανοποίηση μέσα από τα επιτυχή αποτελέσματα, και γι' αυτό αφοσιώνονται με υπευθυνότητα και σοβαρότητα στο εκπαιδευτικό τους έργο.

  • Όραμα του ομίλου αποτελεί η άψογη συνεργασία με τους σπουδαστές του γιατί αποτελούν τον καθρέφτη της επαγγελματικής του επιτυχίας.

  • Οι τιμές των υπηρεσιών μας ανταποκρίνονται στα οικονομικά δεδομένα της εποχής και χαρακτηρίζονται ως απολύτως λογικές.