Ο οργανισμός ΄΄PIONEERING EDUCATION΄΄, αποτελεί ένα πρότυπο κέντρο πληρών εκπαιδευτικών υπηρεσιών. Δραστηριοποιείται στο χώρο της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με στόχο την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών προς τους σπουδαστές των Ανώτατων και των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου, του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου, των Ιδιωτικών Κολλεγίων, του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος, καθώς και των Πανεπιστημίων του Εξωτερικού. Οι εκπαιδευτικές υπηρεσίες του ομίλου επικεντρώνονται σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές, καθώς και σε υποψήφιους διδάκτορες, οι οποίοι επιθυμούν εγγυημένη υποστήριξη σπουδών κατά τη διάρκεια της ακαδημαϊκής τους σταδιοδρομίας.

         Μέσω του άρτια εξειδικευμένου δικτύου των συνεργατών του ομίλου παρέχεται πολύτιμη βοήθεια στη συγγραφή πανεπιστημιακών εργασιών, με επίκεντρο τις σύγχρονες εκπαιδευτικές ανάγκες των σπουδαστών. Η πανεπιστημιακή κατάρτιση σε συνδυασμό με την εργασιακή εμπειρία των συνεργατών του ομίλου αποτελούν το θεμέλιο για την επίτευξη άριστων αποτελεσμάτων στην υποστήριξη των επιστημονικών εργασιών.   Η ακαδημαϊκή καθοδήγηση των συνεργατών του ομίλου παρέχεται και μετά την παράδοση των εργασιών, στην περίπτωση που χρειαστούν διορθώσεις, έπειτα από την αξιολόγηση τους από τον επιβλέποντα καθηγητή.

      Οι υπηρεσίες του ομίλου επεκτείνονται στην υποστήριξη των φοιτητών μέσω της διδασκαλίας πανεπιστημιακών μαθημάτων στα γνωστικά τους αντικείμενα, για την σωστή προετοιμασία στις εξετάσεις των σχολών, καθώς και για τις κατακτήριες εξετάσεις. Επίσης, παρέχονται προγράμματα εκμάθησης  ξένων γλωσσών και πληροφορικής, ενώ αναλαμβάνονται μεταφράσεις ξενόγλωσσων κειμένων και δακτυλογραφήσεις. 

 

Στόχος του ομίλου αποτελεί η άψογη συνεργασία με τους σπουδαστές του, για την επίτευξη άριστων αποτελεσμάτων συνδυάζοντας υψηλή ποιότητα με προσιτό κόστος. 

 

 

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΜΑΣ ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ:  

  1. Συνεργαζόμαστε με τους καλύτερους επιστήμονες, οι οποίοι διακρίνονται για το ήθος, την συνέπεια και το υψηλό μορφωτικό τους επίπεδο.

  2. Προτεραιότητα των συνεργατών μας αποτελεί η ικανοποίηση μέσα από τα επιτυχή αποτελέσματα,  γι' αυτό αφοσιώνονται με υπευθυνότητα και σοβαρότητα στο εκπαιδευτικό τους έργο.

  3. Επιδίωξη του ομίλου αποτελεί η άψογη συνεργασία με τους σπουδαστές του γιατί αποτελούν τον καθρέφτη της επαγγελματικής του επιτυχίας.

  4. Η φιλοσοφία του ομίλου επικεντρώνεται πάνω στην παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας, με στόχο την ικανοποίηση των απαιτήσεων των σπουδαστών του.

  5. Οι τιμές των υπηρεσιών ανταποκρίνονται στα οικονομικά δεδομένα της εποχής και χαρακτηρίζονται ως απολύτως λογικές.

ΌΡΑΜΑ

         Όραμα του εκπαιδευτικού ομίλου PIONEERING EDUCATION  αποτελεί η προσφορά υπηρεσιών, οι οποίες όχι μόνο θα ανταποκρίνονται αλλά θα ξεπερνούν τις προσδοκίες των πελατών. Ο σεβασμός απέναντι στους στόχους των φοιτητών και των υποψηφίων για την πρόσβαση τους στην Ανώτατη εκπαίδευση, συμβαδίζει με τις επαγγελματικές μας επιδιώξεις, αφού οι επιτυχίες τους προσδίδουν το απαιτούμενο κύρος για την καταξίωση του ομίλου.

    Μελλοντικός στόχος του PIONEERING EDUCATION, αποτελεί η καθιέρωση του στη συνείδηση των σπουδαστών ως κορυφαίος εκπαιδευτικός οργανισμός. Η προσπάθεια για την επίτευξη του πραγματοποιείται σε καθημερινή βάση μέσω των έμπειρων συνεργατών του, οι οποίοι διακρίνονται ως προς την υψηλή επιστημονική κατάρτιση, με αποτέλεσμα να διαθέτουν τις απαραίτητες γνώσεις και ικανότητες να παρέχουν υποστήριξη σε όλες τις ανάγκες των φοιτητών.