Ο εκπαιδευτικός όμιλος PIONEERING EDUCATION, διοργανώνει τμήματα προετοιμασίας για τους διαγωνισμούς του δημοσίου. Καθηγητές με υψηλή εξειδίκευση και μακροχρόνια εμπειρία, αναλαμβάνουν τη μεθοδική και σωστή προετοιμασία των υποψηφίων, με σκοπό την επιτυχία στις εξετάσεις και την πρόσληψη τους στο δημόσιο τομέα. 

       Τα τμήματα είναι ολιγομελή και τα ωράρια διδασκαλίας προσαρμόζονται στις απαιτήσεις των σπουδαστών. Η διδασκαλία των μαθημάτων γίνονται στις σύγχρονες αίθουσες του εκπαιδευτηρίου, με κύρια χαρακτηριστικά την άριστη συνεργασία και την υψηλή μεταδικότητα των διδασκόντων, καθιερώνοντας τον οργανισμό ως έναν εκπαιδευτικό φορέα υψηλών προδιαγραφών. Πιο συγκεκριμένα, διοργανώνονται τμήματα προετοιμασίας για τους διαγωνισμούς:

  • Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

  • Εθνικής Σχολής Δικαστών.

  • Υπουργείου Οικονομικών και Τραπεζών.

  • ΑΣΕΠ Εκπαιδευτικών όλων των Κλάδων. 

  • Συμβολαιογράφων &  Δικαστικών Επιμελητών.

  • Ειρηνοδικών & Δικαστικών Αντιπροσώπων στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους.

  • Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας & Λιμενοφυλάκων.

 

 
 
 

ΑΣΕΠ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Διαγωνισμός Εκπαιδευτικών Διαφόρων Κλάδων

2015-10-16 19:18
Ο εκπαιδευτικός όμιλος διαθέτει άρτια εξειδικευμένο και έμπειρο προσωπικό καθηγητών - συνεργατών, οι οποίοι διαθέτουν την ικανότητα να διδάξουν και να προετοιμάσουν κατάλληλα τους υποψηφίους των διαφόρων ειδικοτήτων του διαγωνισμού ΑΣΕΠ.   ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ Γνωστικό...

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΣ

Διαγωνισμός Ειρηνοδικών

2015-10-16 17:31
Εκδόθηκε η επίσημη Προκήρυξη Διαγωνισμού για την πλήρωση 54 θέσεων Ειρηνοδικών Δ΄ Τάξεως (έτους 2015). Οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν τα εξής προσόντα: Πτυχίο νομικού τμήματος ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος της ημεδαπής ή ισότιμου της αλλοδαπής. Ηλικία 25-40 ετών. Για άνδρες, εκπληρωμένες...

ΕΛΕΓΚΤΕΣ Υ.Π.Α.

Διαγωνισμός Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας

2015-10-16 20:36
Εκδόθηκε η επίσημη Προκήρυξη Διαγωνισμού για την πλήρωση 32 μόνιμων θέσεων Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας. Οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν τα εξής προσόντα: Να έχουν γεννηθεί από το έτος 1985 έως και το έτος 1994. Πτυχίο Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Πιστοποίηση Άριστης γνώσης Αγγλικής...

ΛΙΜΕΝΟΦΥΛΑΚΕΣ

Διαγωνισμός Λιμενοφυλάκων

2015-10-16 20:19
Εκδόθηκε η επίσημη Προκήρυξη Διαγωνισμού για την πλήρωση θέσεων Λιμενοφυλάκων. Οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν τα εξής προσόντα: Ηλικία έως 27 ετών (να έχουν γεννηθεί από 1.1.1988 και μετά). Καλή γνώση (Β2) μιας ξένης γλώσσας. Χρήση Η/Υ (π.χ. ECDL.    ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ...