Ο εκπαιδευτικός όμιλος PIONEERING EDUCATION, διοργανώνει τμήματα προετοιμασίας για τους διαγωνισμούς του δημοσίου. Καθηγητές με υψηλή εξειδίκευση και μακροχρόνια εμπειρία, αναλαμβάνουν τη μεθοδική και σωστή προετοιμασία των υποψηφίων, με σκοπό την επιτυχία στις εξετάσεις και την πρόσληψη τους στο δημόσιο τομέα. 

       Τα τμήματα είναι ολιγομελή και τα ωράρια διδασκαλίας προσαρμόζονται στις απαιτήσεις των σπουδαστών. Η διδασκαλία των μαθημάτων γίνονται στις σύγχρονες αίθουσες του εκπαιδευτηρίου, με κύρια χαρακτηριστικά την άριστη συνεργασία και την υψηλή μεταδικότητα των διδασκόντων, καθιερώνοντας τον οργανισμό ως έναν εκπαιδευτικό φορέα υψηλών προδιαγραφών. Πιο συγκεκριμένα, διοργανώνονται τμήματα προετοιμασίας για τους διαγωνισμούς:

  • Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

  • Εθνικής Σχολής Δικαστών.

  • Υπουργείου Οικονομικών και Τραπεζών.

  • ΑΣΕΠ Εκπαιδευτικών όλων των Κλάδων. 

  • Συμβολαιογράφων &  Δικαστικών Επιμελητών.

  • Ειρηνοδικών & Δικαστικών Αντιπροσώπων στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους.

  • Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας & Λιμενοφυλάκων.

 

 
 
 

ΑΣΕΠ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Διαγωνισμός Εκπαιδευτικών Διαφόρων Κλάδων

Ο εκπαιδευτικός όμιλος διαθέτει άρτια εξειδικευμένο και έμπειρο προσωπικό καθηγητών - συνεργατών, οι οποίοι διαθέτουν την ικανότητα να διδάξουν και να προετοιμάσουν κατάλληλα τους υποψηφίους των διαφόρων ειδικοτήτων του διαγωνισμού ΑΣΕΠ.   ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ Γνωστικό...
Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΣ

Διαγωνισμός Ειρηνοδικών

Εκδόθηκε η επίσημη Προκήρυξη Διαγωνισμού για την πλήρωση 54 θέσεων Ειρηνοδικών Δ΄ Τάξεως (έτους 2015). Οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν τα εξής προσόντα: Πτυχίο νομικού τμήματος ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος της ημεδαπής ή ισότιμου της αλλοδαπής. Ηλικία 25-40 ετών. Για άνδρες, εκπληρωμένες...
Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΚΤΕΣ Υ.Π.Α.

Αυτός το πεδίο είναι κενό.

ΛΙΜΕΝΟΦΥΛΑΚΕΣ

Διαγωνισμός Λιμενοφυλάκων

Εκδόθηκε η επίσημη Προκήρυξη Διαγωνισμού για την πλήρωση θέσεων Λιμενοφυλάκων. Οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν τα εξής προσόντα: Ηλικία έως 27 ετών (να έχουν γεννηθεί από 1.1.1988 και μετά). Καλή γνώση (Β2) μιας ξένης γλώσσας. Χρήση Η/Υ (π.χ. ECDL.    ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ...
Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 2018

Αυτός το πεδίο είναι κενό.

ΕΣΔΔΑ

Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης

Η Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Σ.Δ.Δ.Α.) λειτουργεί από το 1985 και εποπτεύεται από το Υπουργείο Εσωτερικών-Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης. Οι σπουδαστές της Ε.Σ.Δ.Δ.Α.,από τη στιγμή της εισαγωγής τους στη Σχολή, θεωρούνται δόκιμοι δημόσιοι υπάλληλοι και έχουν...
Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΙΚΑΣΤΩΝ

Διαγωνισμός Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών

Η Εθνική Σχολή Δικαστών, η οποία λειτουργεί από το 1994, αποτελεί την Σχολή Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Δοκίμων Δικαστικών Λειτουργών που διορίζονται: Στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Στο Ελεγκτικό Συνέδριο. Σε τακτικά Διοικητικά Δικαστήρια. Σε Πολιτικά και Ποινικά Δικαστήρια. Στις...
Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΣ

Διαγωνισμός Δικαστικών Επιμελητών

Οι υποψήφιοι ενδιαφερόμενοι για συμμετοχή στο διαγωνισμό θα πρέπει να καταθέσουν αίτηση συμμετοχής στον Γραμματέα του Εφετείου της επιλογής τους, το αργότερο είκοσι (20) ημέρες πριν από τον διαγωνισμό. Στην αίτηση μπορεί να δηλωθεί και δεύτερη προτίμηση μόνο για την περιφέρεια Εφετείου που...
Διαβάστε περισσότερα