ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΑΠ, ΑΠΚΥ

                              

       Ο εκπαιδευτικός όμιλος PIONEERING EDUCATION  βρίσκεται δίπλα στους φοιτητές του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου και του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου, αναλαμβάνοντας να τους καθοδηγήσει σωστά και μεθοδευμένα στις σπουδές τους. Μέσω του άρτια εξειδικευμένου δικτύου των συνεργατών του, έχει τη δυνατότητα να αποτελέσει το στήριγμα τους στις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν στα γνωστικά αντικείμενα των Σχολών τους, καθώς και κατά την εκπόνηση των εργασιών τους.

        Ο εκπαιδευτικός οργανισμός, σας παρέχει τη δυνατότητα να σας καθοδηγήσει σωστά κατά τη δειάρκεια της εκπόνησης της πανεπιστημιακής σας εργασίας, αναλαμβάνοντας με υπευθυνότητα:

      - Την εύρεση έγκυρης και αξιόπιστης βιβλιογραφίας, από ελληνικές και από ξενόγλωσσες πηγές.

      - Τη δημιουργία κατάλληλου διαγράμματος ροής πάνω στο οποίο θα στηριχθεί η ανάπτυξη του θέματος. 

      - Την εφαρμογή στατιστικών μεθόδων ανάλυσης, εφόσον απαιτείται για την ολοκλήρωση της εργασίας σας.

     - Τον τελικό έλεγχο της εργασίας, μέσω ειδικού προγράμματος (plagiarism), ώστε να αποδεικνύεται η μοναδικότητα της.

    Συγκεκριμένα, αναλαμβάνεται η υποστήριξη εργασιών όλων των ενοτήτων ΕΑΠ, ΑΠΚΥ. 

 

                            ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΚΟΣΤΟΛΟΓΙΑ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ  ΕΑΠ / ΑΠΚΥ

           
ΕΑΠ ΠΡΟΤΥΠΕΣ ΜΟΝΑΔΙΚΕΣ  ΑΠΚΥ ΠΡΟΤΥΠΕΣ  ΜΟΝΑΔΙΚΕΣ 
  ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΝΟΤΗΤΑ   ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΔΕΟ 30 100 90 240 ΠΔΕ 35 100 90 240
ΤΡΑ 35 100 90 240 ΟΙΚ 30 100 90 240
ΜΒΑ 35 110 100 250 ΜΒΑ 35 110 100 250
ΔΜΥ 40 120 100 250 ΔΜΥ 40 120 100 250
ΔΤΕ 40 120 100 250 ΜΔΕ 40 100 90 240
ΤΛΧ 35 100 90 240 ΤΟΙΚ 40 100 90 240
ΔΙΠ 35 100 90 240 ΔΤΠ 35 100 90 240
ΕΚΠ 35 100 90 240 ΕΠΑ 35 100 90 240
ΕΚΕ 35 100 90 240 ΣΔΜ 40 110 100 250
ΕΛΠ 35 100 90 240 ΕΛΛ 35 100 90 240
ΕΠΟ 35 100 90 240 ΕΓΛ 35 100 90 240
ΔΠΜ 35 100 90 240 ΚΠΣ 40 120 100 280
ΠΛΗ 45 120 110 290 ΠΕΣ 45 120 110 290
ΠΛΣ 45 120 110 290 ΑΥΔ 45 120 110 290
ΔΙΑ 40 100 90      300(5) ΔΠΠ 40 100 90 240
ΔΧΤ 40 110 120      440(5)      
ΦΥΕ 40 100 90 240      

 

 

Επίσης, οι συνεργάτες του ομίλου παρέχουν τη βοήθεια τους μέσω της διδασκαλίας των μαθημάτων του Ε.Α.Π., Α.Π.Κ.Υ., με στόχο τις επιτυχίες των φοιτητών στις εξετάσεις τους.