Ο εκπαιδευτικός όμιλος PIONEERING EDUCATION  παρέχει ολοκληρωμένες  υπηρεσίες προς τους σπουδαστές του. Συγκεκριμένα, αναλαμβάνονται με υπευθυνότητα από καθηγητές υψηλής πανεπιστημιακής κατάρτισης:

  • Εκπόνηση φοιτητικών εργασιών (πτυχιακές εργασίες, διπλωματικές εργασίες, διδακτορικές διατριβές):  Η επιστημονική καθοδήγηση κατά την συγγραφή μιας φοιτητικής εργασίας, θα πρέπει να στηρίζεται στην εφαρμογή των απαιτούμενων σταδίων που καθορίζονται με σκοπό την υλοποίηση της. 
  • Υποστήριξη σε παρουσιάσεις των project των φοιτητικών εργασιών (power point). Η σωστή προσέγγιση στην παρουσίαση μιας φοιτητικής εργασίας, αποτελεί το θεμέλιο για τη μετάδοση καινοτόμων γνώσεων εντός της επιστημονικής κοινότητας. Μία  ενδιαφέρουσα παρουσίαση αποτελεί κίνητρο για τον ακροατή να επικεντρώσει το ενδιαφέρον του στο θέμα του ομιλητή, κατά τη διάρκεια της παρουσίασης.

  • Στατιστικές αναλύσεις (spss, swot, stata).   Οι στατιστικές αναλύσεις αποτελούν κομμάτι πρακτικού μέρους της πανεπιστημιακής εργασίας και περιλαμβάνουν την ανάλυση δεδομένων (πειραματικές μετρήσεις, συνεντεύξεις) μιας έρευνας. Οι συνεργάτες του ομίλου αναλαμβάνουν να διεκπαιρεώσουν την στατιστική ανάλυση πανεπιστημιακής εργασίας σε όλα τα στάδια της (διανομή και συλλογή ερωτηματολογίων, εισαγωγή δεδομένων στα στατιστικά προγράμματα, ανάλυση αποτελεσμάτων από τα ερωτηματολόγια, περιγραφή των συμπερασμάτων που προκύπτουν από την έρευνα).

  • Περιπτωσιολογικές μελέτες (case studies). Σε ορισμένες εκπονήσεις εργασιών περιλαμβάνονται περιπτώσεις μελετών από γεγονότα που έχουν συμβεί στην πραγματικότητα και σχετίζονται με το θέμα της πανεπιστημιακής εργασίας.

  • Διορθώσεις πανεπιστημιακών εργασιών. Υπάρχουν περιπτώσεις όπου κάποιες φοτητικές εργασίες χρειάζονται περαιτέρω διορθώσεις, έπειτα από την αξιολόγηση από τον / την επιβλέπων καθηγητή / τρια.  Το άρτια εξειδικευμένο προσωπικό του ομίλου παρέχει απαραίτητες συμβουλές, με στόχο την τελική έγκριση τους.

  • Εύρεση βιβλιογραφίας από έγκυρες ελληνικές και ξενόγλωσσες πηγές (επιστημονικά περιοδικά, επιστημονικά άρθρα)Το άρτια εξειδικευμένο δίκτυο των συνεργατών αναλαμβάνει να αναζητήσει την απαραίτητη βιβλιογραφία, ώστε να χρησιμοποιηθούν οι κατάλληλες πηγές πριν την έναρξη της συγγραφής εργασίας.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

(Εναλλακτικά, η αποστολή εργασίας μπορεί να γίνει μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: pioneeringedu@gmail.com).

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΣΤΑΔΙΑ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

        Κατά τη διάρκεια της συγγραφής φοιτητικής εργασίας, ο σπουδαστής θα πρέπει να λαμβάνει υπόψην τα επιμέρους στάδια από τα οποία απαρτίζεται η δομή της. Τα στάδια από τα αποία αποτελείται η συγγραφή της πρωτότυπης εργασίας ταξινομούνται...
Διαβάστε περισσότερα

DISSERTATIONS

Ξενόγλωσσες Εργασίες

        Ο εκπαιδευτικός οργανισμός  διαθέτει στο δυναμικό του καθηγητές, οι οποίοι κατάφεραν να αποκτήσουν μεταπτυχιακά και διδακτορικά διπλώματα σπουδών από πανεπιστήμια του εξωτερικού. Αποτέλεσμα είναι να διαθέτουν κατάλληλα εφόδια και την...
Διαβάστε περισσότερα

Συγγραφή Φοιτητικών Εργασιών - Συγγραφή Πτυχιακών - Συγγραφή Διπλωματικών - Πρωτότυπες Εργασίες - Εκπόνηση Πανεπιστημιακών Εργασιών - Συγγραφή Προπτυχιακών Εργασιών