Μεταφράσεις σε Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ιταλικά, Ισπανικά

 
 

        Ο εκπαιδευτικός οργανισμός PIONEERING EDUCATION, παρέχει έγκυρες και αξιόπιστες μεταφραστικές υπηρεσίες. Συγκεκριμένα αναλαμβάνονται από μεταφραστές με υπευθυνότητα, οι οποίοι διαθέτουν την ανάλογη εμπειρία και τις κατάλληλες γνώσεις, μεταφράσεις διαφόρων κειμένων όπως:

  • Επιστημονικές εργασίες (πτυχιακές, μεταπτυχιακές, διδακτορικές).

  • Επιστημονικά συγγράμματα.

  • Ιατρικά και φαρμακευτικά άρθρα (εγχειρίδια ιατρικού εξοπλισμού, αποτελέσματα αναλύσεων εξετάσεων).

  • Πληροφορικής (εγχειρίδια λογισμικού, ιστοσελίδες).

  • Οικονομικού περιεχομένου επιστημονικά άρθρα.

  • Νομικού περιεχομένου επιστημονικά κείμενα.

  • Βιογραφικά.

 

Δακτυλογραφήσεις

      Επίσης, παρέχονται υπηρεσίες δακτυλογράφησης διαφόρων κειμένων στα ελληνικά, καθώς και σε διάφορες άλλες γλώσσες, με κύριο χαρακτηριστικό την ταχύτητα και την άμεση εξυπηρέτηση. Οι τιμές των δακτυλογραφήσεων ανταποκρίνονται στις δύσκολες οικονομικές συνθήκες, ενώ ένα εύρος απαιτήσεων που μπορούν ν' ανταποκριθούν οι συνεργάτες, περιλαμβάνει δακτυλογράφηση επιστημονικών εργασιών, κειμένων βιβλίων.  

        Το κόστος διαφοροποιείται ανάλογα με τον όγκο και τη γλώσσας της δακτυλογράφησης.