Μεταφράσεις σε Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ιταλικά, Ισπανικά

 

 

        

        Ο οργανισμός παρέχει έγκυρες και αξιόπιστες μεταφραστικές υπηρεσίες. Συγκεκριμένα, αναλαμβάνονται από μεταφραστές με υπευθυνότητα, οι οποίοι διαθέτουν την ανάλογη εμπειρία και τις κατάλληλες γνώσεις, μεταφράσεις σε διάφορα κείμενα:

  • Πανεπιστημιακές εργασίες (πτυχιακές, μεταπτυχιακές, διδακτορικές).
  • Επιστημονικά συγγράμματα.
  • Ιατρικά και φαρμακευτικά άρθρα.
  • Πληροφορικής (εγχειρίδια λογισμικού, ιστοσελίδες).
  • Οικονομικού περιεχομένου επιστημονικά άρθρα.
  • Νομικού περιεχομένου επιστημονικά κείμενα.
  • Βιογραφικά.

Δακτυλογραφήσεις

 

              Παρέχονται υπηρεσίες δακτυλογράφησης διαφόρων κειμένων στα ελληνικά, καθώς και σε διάφορες άλλες γλώσσες, με κύριο χαρακτηριστικό την ταχύτητα και άμεση εξυπηρέτηση.  Οι τιμές των δακτυλογραφήσεων ανταποκρίνονται σε δύσκολες οικονομικές συνθήκες, ενώ ένα εύρος των απαιτήσεων που μπορούν ν' ανταποκριθούν οι συνεργάτες, περιλαμβάνει δακτυλογράφηση επιστημονικών εργασιών, κειμένων βιβλίων.  Το κόστος διαφοροποιείται ανάλογα με τον όγκο και τη γλώσσα της δακτυλογράφησης.

 

 

 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

Μεταφράσεις Οικονομικών Κειμένων και Εγγράφων

            Η σωστή μετάφραση διαφόρων οικονομικών κειμένων και εγγράφων απαιτεί τη γνώση σωστής οικονομικής ορολογίας και των  παραγόντων που αναφέρονται στις σύγχρονες συνθήκες ανταγωνισμού της αγοράς. Αναλάμβανεται η διεκπεραίωση...
Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΡΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

Μεταφράσεις Ιατρικών και Φαρμακευτικών Κειμένων και Εγγράφων

            Η σωστή μετάφραση διαφόρων ιατρικών, φαρμακευτικών κειμένων και εγγράφων απαιτεί τη γνώση της ορθής ιατρικής ορολογίας και των προτύπων εγγράφων, για την σωστή εφαρμογή των μέτρων, τα οποία έχουν οριοθετηθεί. Αναλαμβάνεται η μετάφραση σε ιατρικής φύσεως...
Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

Μεταφράσεις Νομικών Κειμένων και Εγγράφων

            Η σωστή μετάφραση διαφόρων νομικών κειμένων απαιτεί τη χρήση της ορθής νομικής ορολογίας και αρχών που χαρακτηρίζουν το νομικό σύστημα ενός κράτους. Αναλαμβάνεται η διεκπεραίωση των μεταφράσεων σε νομικής φύσεως επιστημονικά κείμενα, έγγραφα, σε...
Διαβάστε περισσότερα

Μεταφράσεις - Μεταφράσεις Κειμένων - Μεταφράσεις Εγγράφων - Μεταφράσεις Άρθρων - Δακτυλογραφήσεις Κειμένων - Δακτυλογραφήσεις Συγγραμάτων