Επιστημονική Υποστήριξη

  Ο εκπαιδευτικός όμιλος PIONEERING EDUCATION παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες προς τους σπουδαστές του. Συγκεκριμένα, αναλαμβάνονται με υπευθυνότητα από καθηγητές υψηλής πανεπιστημιακής κατάρτισης: