Όροι Συνεργασίας

2013-06-29 14:16

Οι συνεργάτες οφείλουν να ολοκληρώσουν τις απαραίτητες διορθώσεις της εργασίας, στην περίπτωση που κριθούν απαραίτητες. 

 

Η εξόφληση της εργασίας στον συνεργάτη γίνεται με τις τελικές διορθώσεις του καθηγητή.