Όροι Συνεργασίας

2013-06-29 15:10

Η έναρξη της συγγραφής της εργασίας πραγματοποιείται με την προκαταβολή ενός ποσού. Ηπαράδοση της εργασίας γίνεται με την εξόφληση της.