Διαδικασία Ανάθεσης και Κόστος Ακαδημαϊκής Εργασίας

Η διαδικασία ανάληψης της επιστημονικής εργασίας περιλαμβάνει τα παρακάτω στάδια: 

  • Ο ενδιαφερόμενος πελάτης αποστέλλει την εργασία συμπληρώνοντας τη φόρμα υποβολής.
  • Ο Υπεύθυνος Σπουδών επικοινωνεί με τους συνεργάτες, οι οποίοι με βάση το βιογραφικό τους σημείωμα, κρίνονται ικανοί για τη σωστή καθοδήγηση της εργασίας.
  • Οι ενδιαφερόμενοι συνεργάτες αξιολογώντας τις ιδιαιτερότητες της επιστημονικής εργασίας, προβαίνουν στην εκτίμηση του κόστους ανάληψης της.  
  • Ο Υπεύθυνος Σπουδών μεταφέρει την οικονομική προσφορά του συνεργάτη στον ενδιαφερόμενο πελάτη.
  • Στην περίπτωση που επιτευχθεί συμφωνία, τότε πρέπει να πραγματοποιηθεί μια μικρή προκαταβολή του προσυμφωνηθέντος ποσού ανάθεσης της εργασίας, ώστε να ξεκινήσει η επστημονική υποστήριξη στη συγγραφή της.
  • Τελικά πρέπει να τηρούνται οι όροι συνεργασίας, για την προσφορά υψηλής ποιότητας υπηρεσιών προς τους ενδιαφερόμενους πελάτες.

Ο Υπεύθυνος Σπουδών είναι στη διάθεση των πελατών του ομίλου για περαιτέρω επεξηγήσεις, είτε τηλεφωνικά, είτε μέσω chat room.