Διαγωνισμός Ειρηνοδικών

Εκδόθηκε η επίσημη Προκήρυξη Διαγωνισμού για την πλήρωση 54 θέσεων Ειρηνοδικών Δ΄ Τάξεως (έτους 2015).

Οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν τα εξής προσόντα:

  • Πτυχίο νομικού τμήματος ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος της ημεδαπής ή ισότιμου της αλλοδαπής.
  • Ηλικία 25-40 ετών.
  • Για άνδρες, εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις.
 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ 

Γνωστικό Αντικείμενο Ώρες Διδασκαλίας Δίδακτρα
Ποινικό Δίκαιο 20  
Ποινική Δικονομία 15  
Αστικό Δίκαιο 25  
Εμπορικό Δίκαιο  25  
Πολιτική Δικονομία 20  
Ευρωπαικό Δίκαιο 15  
Σύνολο Μαθημάτων 120 1200

 

* Τα τμήματα είναι ολιγομελή και οι διαλέξεις των μαθημάτων δίωρες.

*Τα δίδακτρα καταβάλλονται σε 4-5 ισόποσες δόσεις, ενώ σε περίπτωση εφ' άπαξ εξόφλησης παρέχεται έκπτωση 5%.

* Παρέχεται η δυνατότητα παρακολούθησης των μαθημάτων με τη μέθοδο της εξ' αποστάσεως εκπαίδευσης.