Διαγωνισμός Εκπαιδευτικών Διαφόρων Κλάδων

Ο εκπαιδευτικός όμιλος διαθέτει άρτια εξειδικευμένο και έμπειρο προσωπικό καθηγητών - συνεργατών, οι οποίοι διαθέτουν την ικανότητα να διδάξουν και να προετοιμάσουν κατάλληλα τους υποψηφίους των διαφόρων ειδικοτήτων του διαγωνισμού ΑΣΕΠ.

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ

Γνωστικό Αντικείμενο Ώρες Διδασκαλίας Δίδακτρα
Παιδαγωγικά  40  
Γενική Διδακτική 25  
Σύνολο 2 Μαθημάτων Κοινού 65 550
     
Γνωστικό Αντικείμενο 70  
Ειδική διδακτική 30  
Σύνολο 2 Μαθημάτων Ειδικοτήτων 100 850

 

* Τα τμήματα είναι ολιγομελή και οι διαλέξεις των μαθημάτων δίωρες.

*Τα δίδακτρα καταβάλλονται σε 3-4 ισόποσες δόσεις, ενώ σε περίπτωση εφ' άπαξ εξόφλησης παρέχεται έκπτωση 5%.

* Παρέχεται η δυνατότητα παρακολούθησης των μαθημάτων με τη μέθοδο της εξ' αποστάσεως εκπαίδευσης.

 

Γενικά προσόντα και προϋποθέσεις συμμετοχής στον διαγωνισμό

  • Να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες των κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
  • Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπουν την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης του κλάδου τους. Άτομα με έλλειψη φυσικών σωματικών δεξιοτήτων θα υποβληθούν σε ειδικό τρόπο εξέτασης κατά τον ίδιο χρόνο, στα ίδια θέματα και με το ίδιο πρόγραμμα, με το οποίο θα διενεργηθούν οι εξετάσεις των λοιπών υποψηφίων, προσκομίζοντας τα δικαιολογητικά που ορίζονται από την προκήρυξη.
  • Να μην έχουν κώλυμα διορισμού.
  • Οι άνδρες μέχρι το διορισμό τους να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές ή να συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 6 του ν.3687/2008 (ΦΕΚ 159 Α΄).
  • Να έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον το 21ο έτος της ηλικίας τους.
  • Να κατέχουν τα ειδικά προσόντα για διορισμό του κλάδου − ειδικότητας που αναφέρονται στην προκήρυξη και έχουν να κάνουν με τους τίτλους σπουδών ανά ειδικότητα.