Διαγωνισμός Λιμενοφυλάκων

Εκδόθηκε η επίσημη Προκήρυξη Διαγωνισμού για την πλήρωση θέσεων Λιμενοφυλάκων.

Οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν τα εξής προσόντα:

  • Ηλικία έως 27 ετών (να έχουν γεννηθεί από 1.1.1988 και μετά).

  • Καλή γνώση (Β2) μιας ξένης γλώσσας.

  • Χρήση Η/Υ (π.χ. ECDL. 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ 

Γνωστικό Αντικείμενο Ώρες Διδασκαλίας Δίδακτρα
Ναυτικό Δίκαιο 30  
Λεκτικές Δεξιότητες 30  
Σύνολο Μαθημάτων 60 600

 

* Τα τμήματα είναι ολιγομελή και οι διαλέξεις των μαθημάτων δίωρες.

*Τα δίδακτρα καταβάλλονται σε 4-5 ισόποσες δόσεις, ενώ σε περίπτωση εφ' άπαξ εξόφλησης παρέχεται έκπτωση 5%.

* Παρέχεται η δυνατότητα παρακολούθησης των μαθημάτων με τη μέθοδο της εξ' αποστάσεως εκπαίδευσης.