ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 2018

2017-11-30 15:10

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΑΣΕΠ η προκήρυξη 1Γ/2017, που αφορά σε 548 μόνιμες θέσεις Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης με γραπτό διαγωνισμό στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.). Οι θέσεις της προκήρυξης 1Γ/2017 ανά κλάδο/ειδικότητα:

  • ΠΕ Εφοριακών (με πτυχίο Νομικής - κατηγορία 101)  - 110 θέσεις

  • ΠΕ Τελωνειακών (με πτυχίο Νομικής - κατηγορία 101) - 44 θέσεις 

  • ΠΕ Εφοριακών (κατηγορία 102) - 297 θέσεις 

  • ΠΕ Τελωνειακών (κατηγορία 102) - 75 θέσεις

  • ΠΕ Εφοριακών (με πτυχίο Στατιστικής/ Ασφαλιστικής - κατηγορία 103) - 11 θέσεις

  • ΠΕ Τελωνειακών (με πτυχίο Στατιστικής/ Ασφαλιστικής - κατηγορία 103) - 11 θέσεις

Αναλυτικά, η κατανομή των θέσεων στον παρακάτω σύνδεσμο

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Κωδικός θέσης 101: Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Νομικής. 

Κωδικός θέσης 102: Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας ή Δημόσιας Διοίκησης ή Δημοσίων Οικονομικών ή Διεθνών Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών ή Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών ή Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών ή Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών ή Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας ή Επιχειρησιακής Έρευνας και Μάρκετινγκ ή Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής ή Λογιστικής Χρηματοοικονομικής και Ποσοτικής Ανάλυσης ή Ναυτιλιακών Σπουδών ή Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών ή Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης ή Οικονομικών ή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Περιφερειακής και Οικονομικής Ανάπτυξης ή Πολιτικής Επιστήμης ή Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης ή Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων ή Τεχνολογίας και Συστημάτων Παραγωγής ή Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής. 

Κωδικός θέσης 103: Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Στατιστικής ή Στατιστικής και Αναλογιστικής Επιστήμης ή Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης ή Στατιστικής και Αναλογιστικών − Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών ή Μαθηματικών- Εισαγωγική Κατεύθυνση Στατιστικής και Αναλογιστικών – Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών.

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΚΩΔ. 001: Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα : (α) επεξεργασίας κειμένων, (β) υπολογιστικών φύλλων και (γ) υπηρεσιών διαδικτύου. 

ΚΩΔ. 002: Καλή γνώση Αγγλικής ή Γαλλικής ή Γερμανικής γλώσσας. 

 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ

Γνωστικό Αντικείμενο Ώρες Διδασκαλίας Δίδακτρα
Λεκτικές Δεξιότητες 32 250
Λογιστική 70 600
Οικονομική (Μικροοικονομική - Μακροοικονομική) 48 400
Δημόσια Οικονομική - Δημοσιονομικό Δίκαιο 48 400

Σύνολο

198
ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΣΤΑ 1400 ΑΠΟ 1650 ΕΥΡΩ

 

ΝΟΜΙΚΟΙ

Γνωστικό Αντικείμενο Ώρες Διδασκαλίας Δίδακτρα
Λεκτικές Δεξιότητες 32 250
Δημόσιο Δίκαιο 45 400
Ιδιωτικό Δίκαιο 45 400
Δημόσια Οικονομική - Δημοσιονομικό Δίκαιο 48 400

Σύνολο

170
ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΣΤΑ 1350 ΑΠΟ 1450 ΕΥΡΩ

 

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΛΟΓΟΙ

Γνωστικό Αντικείμενο Ώρες Διδασκαλίας Δίδακτρα
Λεκτικές Δεξιότητες 32 250
Οικονομική (Μικροοικονομική - Μακροοικονομική) 48 400
Στατιστική 45 400
Σύνολο 125 ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΣΤΑ 980 ΑΠΟ 1050 ΕΥΡΩ

 

* Τα τμήματα είναι ολιγομελή και οι διαλέξεις των μαθημάτων δίωρες.

*Τα δίδακτρα καταβάλλονται σε 3-4 ισόποσες δόσεις, ενώ σε περίπτωση εφ' άπαξ εξόφλησης παρέχεται έκπτωση 5%.

* Παρέχεται η δυνατότητα παρακολούθησης των μαθημάτων με τη μέθοδο της εξ' αποστάσεως εκπαίδευσης.