ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΑΠ / DIPLOMATIKES EAP

Μια διπλωματική εργασία ολοκληρώνεται με την επιτυχή υποστήριξή της. Η αξιολόγηση κάθε εργασίας γίνεται με βάση το τελικό κείμενο και την παρουσίαση της. Οι δύο επιβλέποντες / ουσες ΣΕΠ αξιολογούν την εργασία σας και από το μέσο όρο των δύο αυτών βαθμών προκύπτει το τελικό αποτέλεσμα. Η διαδικασία της υποστήριξης από τον / την κάθε υποψήφιο/α διαρκεί μισή ώρα. Στην Επιτροπή Κρίσης συμμετέχουν δύο επιβλέποντες καθηγητές και υπάρχει η πιθανότητα να την παρακολουθήσει (και να την αξιολογήσει) και ο Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος, ο Συντονιστής της ΘΕ ή ένα τρίτο μέλος ΣΕΠ. Η διαδικασία είναι ανοικτή και μπορεί το κοινό να την παρακολουθήσει.

       Ο σκοπός της παρουσίασης είναι να μπορέσετε να δώσετε στο ακροατήριό σας να καταλάβει σύντομα και περιεκτικά όλη την πορεία της ερευνητικής διαδικασίας που ακολουθήσατε και πιο συγκεκριμένα να απαντήσετε στα παρακάτω ερωτήματα:

 • Γιατί επιλέξατε το θέμα σας (= αρχικός προβληματισμός).

 • Σε ποια θεωρητική περιοχή εντάσσεται, ποιοι οι κύριοι όροι που το «περικλείουν».

 • Τι έχουν πει άλλοι ερευνητές σχετικά με το θέμα.

 • Ποια θεωρητική προσέγγιση επιλέξατε εσείς και γιατί.

 • Τι ψάχνατε εσείς να βρείτε (σκοπός + στόχοι έρευνας + ερευνητικά ερωτήματα / υποθέσεις).

 • Πώς αποφασίσατε να το προσεγγίσετε και γιατί κάνατε τις συγκεκριμένες μεθοδολογικές επιλογές (μέθοδος / δείγμα / εργαλείο / τόπος /τρόπος συλλογής δεδομένων).

 • Ποια είναι τα δικά σας ευρήματα και πώς απαντήθηκαν από το δείγμα σας τα ερευνητικά ερωτήματα / υποθέσεις που είχατε κάνει στο ξεκίνημα της έρευνας.

 • Πώς εξηγείτε τα ευρήματα σε σχέση / σύγκριση και με τα ευρήματα των άλλων ερευνητών.

 • Σε ποια συμπεράσματα καταλήγετε.

 • Ποια υπήρξαν τα «επικίνδυνα» σημεία της έρευνας σε σχέση με την εγκυρότητα και την αξιοπιστία της και ποιους περιορισμούς οριοθετήσατε για να φτάσετε σ' ένα αξιόπιστο αποτέλεσμα.

 • Τι θα προτείνατε ώστε να διευρυνθεί η δική σας ερευνητική προσπάθεια.

 • Τι αποκομίσατε εσείς ως ερευνητές, μέσα από όλη αυτή τη διαδικασία που κάνατε έναν ολόκληρο χρόνο, (αυτοκριτική σας, κριτικός αναστοχασμός του ερευνητή). 

    Οι διαφάνειες που θα δείχνετε πρέπει να περιέχουν τα κύρια σημεία (λέξεις-κλειδιά). Να θυμάστε ότι η τήρηση του χρόνου παρουσίασης αποτελεί μέρος της αξιολόγησής σας. Στη συνέχεια, θα δεχτείτε ορισμένες ερωτήσεις από την Επιτροπή Κρίσης. Οι ερωτήσεις μπορεί να αφορούν σε οποιοδήποτε σημείο της εργασίας σας, να σας ζητήσουν διευκρινήσεις ή περισσότερες λεπτομέρειες σε κάποιο σημείο, ή σε γενικά θέματα, όπως μεθοδολογίας ή σχετικά με τις διάφορες επιμέρους επιλογές που κάνατε στο δείγμα, στη συλλογή δεδομένων, στο εργαλείο συλλογής δεδομένων, στα συμπεράσματα και την αξιοποίησή τους. Γενικότερα, πρέπει να είστε έτοιμοι να απαντήσετε σε οποιαδήποτε ερώτηση αφορά την εργασία σας. 

    Πρακτικές συμβουλές κατά τη διάρκεια της παρουσίασης:

 • Να μιλάτε απλά, με δικά σας λόγια.

 • Να μπορείτε να τεκμηριώσετε τα λεγόμενα σας. 

 • Να προσπαθήσετε να δώσετε σε άτομα που δεν έχουν παρακολουθήσει όλες τις λεπτομέρειες της δουλειάς σας να καταλάβουν λεπτομέρειες της εργασίας.

 

Πηγή: edu4adults.blogspot.gr/2012/09/blog-post_5.html#axzz2kjYt4dHT