Προγράμματα Εκμάθησης Γαλλικής Γλώσσας

Το προφίλ του σύγχρονου Ευρωπαίου απαιτεί την εκμάθηση τουλάχιστον δύο ξενών γλωσσών. Η εκμάθηση γαλλικής γλώσσας συνήθως αποτελεί μία από τις πρώτες επιλογές εκμάθησης των νέων, ώστε ν' είναι ιδιαίτερα ανταγωνιστικοί στην αγορά εργασίας.  Η γαλλική γλώσσα ομιλείται από ένα μεγάλο ποσοστό ατόμων στην Ευρώπη, ενώ αποτελεί την επίησημη γλώσσα του Ευρωπαικού δικαστηρίου.

Διαρκώς, δημιουργούνται και λειτουργούν τμήματα ενηλίκων / φοιτητών, για την σωστή προετοιμασία και την απόκτηση πτυχίων διαφόρων επιπέδων γαλλικής γλώσσας, και πιο συγκεκριμένα:

  • Delf (Α1+Α2).

  • Delf Β1.

  • Delf B2.

  • Dalf C1.

  • Dalf C2.