Ενίσχυση Φοιτητών Μέσω Δανειοδότησης

Σε ό,τι αφορά την Ελλάδα, το ρόλο της ενίσχυσης των φοιτητών με μορφή δανείων έχουν αναλάβει οι τράπεζες με ειδικά «προϊόντα» για φοιτητές. Πρόκειται για τα λεγόμενα φοιτητικά δάνεια, προσωπικά και καταναλωτικά, με επιτόκιο που αρχίζει από περίπου 6,5%. Το ποσό μπορεί να φθάσει έως τα 50.000 ευρώ. Εκτός από το χαμηλό επιτόκιο, δίνεται η δυνατότητα αποπληρωμής των δανείων μετά το τέλος των σπουδών.

        Από την άλλην πλευρά,  διαδεδομένο στις περισσότερες χώρες της Ευρώπης είναι το σύστημα οικονομικής ενίσχυσης των φοιτητών με τη μορφή δανείων. Πρόκειται όμως για δάνεια που δε χορηγούνται από τράπεζες, αλλά από δημόσιους οργανισμούς. Για παράδειγμα, η υπηρεσία που λειτουργεί στη Μεγάλη Βρετανία, Students Loan Company, χορηγεί οικονομική βοήθεια σε περίπου 1 εκατομμύριο φοιτητές κάθε χρόνο.