Ξενόγλωσσες Εργασίες

        Ο εκπαιδευτικός οργανισμός  διαθέτει στο δυναμικό του καθηγητές, οι οποίοι κατάφεραν να αποκτήσουν μεταπτυχιακά και διδακτορικά διπλώματα σπουδών από πανεπιστήμια του εξωτερικού. Αποτέλεσμα είναι να διαθέτουν κατάλληλα εφόδια και την απαραίτητη εμπειρία να στηρίξουν τους φοιτητές που σπουδάζουν σε ξενόγλωσσα πανεπιστήμια, καθώς σε ιδιωτικά κολλέγια και στο διεθνές πανεπιστημίο Ελλάδος, αναλαμβάνοντας να καθοδηγήσουν στις επιστημονικές εργασίες (Dissertations). Συμβουλευόμενοι τον οδηγό εκπόνησης εργασιών των αντίστοιχων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και των αντίστοιχων κολλεγίων, είναι σε θέση να τους παρέχουν τις απαιτούμενες οδηγίες για τη σωστή ολοκλήρωση της εργασίας τους (Dissertation), ενώ να επιμεληθούν παράλληλα την σωστή σύνταξη των ξενόγλωσσων κειμένων.