Ξενόγλωσσες Εργασίες

Ο εκπαιδευτικός οργανισμός PIONEERING EDUCATION διαθέτει στο δυναμικό του καθηγητές, οι οποίοι κατάφεραν να αποκτήσουν μεταπτυχιακά και διδακτορικά διπλώματα σπουδών από Πανεπιστήμια του Εξωτερικού. Αποτέλεσμα είναι να διαθέτουν τα κατάλληλα εφόδια και την απαραίτητη εμπειρία να στηρίξουν τους φοιτητές που σπουδάζουν σε ξενόγλωσσα Πανεπιστήμια, καθώς και σε Ιδιωτικά Κολλέγια και στο Διεθνές Πανεπιστημίο Ελλάδος, αναλαμβάνοντας να τους καθοδηγήσουν στις επιστημονικές τους εργασίες (Dissertations). Συμβουλευόμενοι τον οδηγό εκπόνησης εργασιών των αντίστοιχων Εκπαιδευτικών τους Ιδρυμάτων ή των αντίστοιχων Κολλεγίων, είναι σε θέση να τους παρέχουν τις απαιτούμενες οδηγίες για τη σωστή ολοκλήρωση της εργασίας τους (Dissertation), αλλά και να επιμεληθούν τη σωστή σύνταξη των ξενόγλωσσων κειμένων.