Λογισμικό Πακέτο Matlab

 

    Το MATLAB αποτελεί λογισμικό πρόγραμμα σε πολύπλοκους μαθηματικούς υπολογισμούς. Φυσικά, βρίσκει ευρεία εφαρμογή σε κλάδους των επιστημών (θετικές, υγείας, μηχανικών, οικονομικές).  Τα πλεονεκτήματα που διαθετει αποτελούν η δυνατότητα υλοποίησης των αλγορίθμων, η φιλικότητα προς τον χρήστη, η ταχύτητα, η προσομοίωση φυσικών συστημάτων.