Λογισμικό Πακέτο Matlab

2014-09-22 22:07

Το MATLAB είναι ένα λογισμικό πακέτο για υψηλής απόδοσης αριθμητικούς υπολογισμούς (numerical computations). Παρέχει στο χρήστη ένα διαδραστικό περιβάλλον με χιλιάδες ενσωματωμένες συναρτήσεις, κατάλληλες για την υλοποίηση απαιτητικών υπολογιστικών αναλύσεων, γραφημάτων καθώς επίσης και για την παραγωγή διαφόρων animations. Επιπλέον, το λογισμικό πακέτο MATLAB προσφέρει τη δυνατότητα επέκτασης σε ποικίλα πεδία εφαρμογών με τη αξιοποίηση την υψηλού επιπέδου γλώσσας προγραμματισμού, την οποία διαθέτει σε όλες τις εκδόσεις του.

Το MATLAB αποτελεί ένα εξελιγμένο υπολογιστικό εργαλείο, το οποίο μπορεί ν’ εφαρμοστεί σε διάφορους τομείς της επιστήμης αλλά βέβαια και της πράξης, όπως για παράδειγμα τη μηχανική, την ιατρική, τις θετικές επιστήμες (Μαθηματικά – Φυσική), την οικονομία καθώς και γενικά τη βιομηχανική παραγωγή. Μάλιστα, το φάσμα των εφαρμογών του συγκεκριμένου πακέτου λογισμικού διευρύνεται συνεχώς και περισσότερο, αναδεικνύοντας με αυτό τον τρόπο τις πολλαπλές δυνατότητες του, όπως:

  • Υψηλή απόδοση και ταχύτητα υπολογιστικών αναλύσεων.

  • Δυνατότητα προσομοίωσης φυσικών συστημάτων.

  • Δυνατότητα υλοποίησης αλγορίθμων.

  • Δυνατότητα αμφίδρομης επικοινωνίας με πληθώρα άλλων προγραμμάτων και εφαρμογών.

  • Υψηλής ποιότητας γραφικές απεικονίσεις και animations.

  • Δυνατότητα σύνδεσης με διάφορες συσκευές καταγραφής.

  • Φιλικότητα προς το χρήστη και διαδραστικός χαρακτήρας.

 

Πηγή: https://edusoft.civil.auth.gr/TE4800/Matlab%20Notes%20and%20Codes/Matlab%20Notes.pdf