Μειωμένο Κόστος Υπηρεσιών

Τηρείται η εκπτωτική πολιτική του ομίλου, τόσο στην περίπτωση διδάκτρων προγραμμάτων εκμάθησης, όσο και για εξ' αποστάσεως υπηρεσίες. Ισχύει για επικύρωση συμμετοχής ενδιαφέροντος σε δύο προγράμματα εκμάθησης ή άλλες υπηρεσίες. 

Παράδειγμα εκπτωτικής πολιτικής αποτελεί η συμμετοχή σ' ένα προγράμμα εκμάθησης πληροφορικής και παράλληλα σ' ένα πρόγραμμα ξένων γλωσσών, με έκπτωση 10% στα δίδακτρα συνολικά, ή η ανάληψη δύο πανεπιστημιακών εργασιών, με έκπτωση 10% στο αρχικό κόστος.