Μεταφράσεις Ιατρικών και Φαρμακευτικών Κειμένων και Εγγράφων

2014-05-14 16:14

Η σωστή μετάφραση διαφόρων ιατρικών και φαρμακευτικών κειμένων και εγγράφων απαιτεί τη γνώση της σωστής ιατρικής ορολογίας και των προαπαιτούμενων προτύπων εγγράφων, για την σωστή εφαρμογή των μέτρων που έχουν οριοθετηθεί.  Αναλάμβανεται η διεκπεραίωση άρτιων και σε ιδιαίτερα αναταγωνιστικές προσφορές μεταφραστικών υπηρεσιών, σε ιατρικής  φύσεως επιστημονικά κείμενα, στα συμφωνηθέντα χρονοδιαγράμματα παράδοσης. Ενδεικτικά, αναφέρονται οι υπηρεσίες μεταφράσης σε:

 

  • Εγχειρίδια ιατρικού εξοπλισμού.

  • Αποτελέσματα αναλύσεων εξετάσεων.

  • Συσκευασίες φαρμάκων.

  • Κλινικές μελέτες.

  • Ιατρικές γνωματεύσεις.