Μεταφράσεις Ιατρικών και Φαρμακευτικών Κειμένων και Εγγράφων

 

          Η σωστή μετάφραση διαφόρων ιατρικών, φαρμακευτικών κειμένων και εγγράφων απαιτεί τη γνώση της ορθής ιατρικής ορολογίας και των προτύπων εγγράφων, για την σωστή εφαρμογή των μέτρων, τα οποία έχουν οριοθετηθεί. Αναλαμβάνεται η μετάφραση σε ιατρικής φύσεως επιστημονικά κείμενα και άρθρα. Ενδεικτικά, αναφέρονται υπηρεσίες μετάφρασης σε:
 
  • Εγχειρίδια ιατρικού εξοπλισμού.
  • Αποτελέσματα αναλύσεων εξετάσεων.
  • Συσκευασίες φαρμάκων.
  • Κλινικές μελέτες.
  • Ιατρικές γνωματεύσεις.