Μεταφράσεις Νομικών Κειμένων και Εγγράφων

2014-05-14 16:02

Η σωστή μετάφραση διαφόρων νομικών κειμένων και εγγράφων απαιτεί τη γνώση της σωστής νομικής ορολογίας και των αρχών που χαρακτηρίζουν το νομικό σύστημα ενός κράτους. Αναλάμβανεται η διεκπεραίωση άρτιων και σε ιδιαίτερα αναταγωνιστικές προσφορές μεταφραστικών υπηρεσιών, σε νομικής φύσεως επιστημονικά κείμενα, στα συμφωνηθέντα χρονοδιαγράμματα παράδοσης. Ενδεικτικά, αναφέρονται οι υπηρεσίες μεταφράσης σε:

 

  • Συμβάσεις.

  • Έγγραφα ποινικού δικαίου.

  • Έγγραφα αστικού δικαίου.

  • Έγγραφα εμπορικού δικαίου.

  • Καταστατικά.

  • Πιστοποιητικά.

  • Συμβόλαια.