Μεταφράσεις Νομικών Κειμένων και Εγγράφων

 

 
        Η σωστή μετάφραση διαφόρων νομικών κειμένων απαιτεί τη χρήση της ορθής νομικής ορολογίας και αρχών που χαρακτηρίζουν το νομικό σύστημα ενός κράτους. Αναλαμβάνεται η διεκπεραίωση των μεταφράσεων σε νομικής φύσεως επιστημονικά κείμενα, έγγραφα, σε συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα. Ενδεικτικά, αναφέρονται οι υπηρεσίες μετάφρασης σε:
 
  • Συμβάσεις.
  • Έγγραφα ποινικού δικαίου.
  • Έγγραφα αστικού δικαίου.
  • Έγγραφα εμπορικού δικαίου.
  • Καταστατικά.
  • Πιστοποιητικά.
  • Συμβόλαια.